Kommunen förbereder val och folkomröstning

Publicerad: 20 mars 2024 Uppdaterad: 26 mars 2024

Om mindre än tre månader är det val till Europaparlamentet i EU:s 27 medlemsstater. Valet äger inte rum samma dag i alla länder, med det sker under perioden 6-9 juni. I Sverige är valdagen söndagen den 9:e juni. I Mora genomförs det även en lokal folkomröstning samma dag.

Röstmottagare i röstningslokal.

I Mora kommun är det kansli- och säkerhetsenheten på kommunstyrelseförvaltningen som hanterar valfrågor i kommunen. Anna Karlsson är kanslichef på enheten och förbereder tillsammans med sina medarbetare valet och folkomröstningen den 9 juni.

– Arbetet med sommarens val till Europaparlamentet påbörjades redan i slutet av förra året. Precis som mycket annat styrs det av olika lagar. Vi som kommun är bland annat skyldiga att se till att det finns röstningslokaler, röstmottagare och allt annat som krävs för att genomföra ett val.

I samband med valet till Europaparlamentet ska även en kommunal folkomröstning hållas. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunfullmäktige som beslutar om de ska ordnas. Ibland tas initiativet av de som bor i kommunen. Folkomröstningen i Mora beslutades av kommunfullmäktige efter att ett nämndinitiativ lämnats in till kommunstyrelsen.

– Vi förbereder också folkomröstningen om Strandenprojektet. Kommunfullmäktige beslutade i december att en sådan ska ordnas och min enhet arbetar med det praktiska kring den. Även här finns det lagar och rekommendationer som styr hur det ska gå till. Precis som i andra frågor bereder vi ärenden och lämnar förslag. Det är sedan kommunfullmäktige som fattar beslut. Det handlar till exempel om färg på valsedel, vilka svarsalternativ som ska finnas och annat, säger Anna Karlsson.

När kommunfullmäktige samlades för sitt första sammanträde i år fattade de beslut om formerna för den kommunala folkomröstningen Länk till annan webbplats.. Det kommer att gå att svara ”ja”, ”nej”, eller ”jag avstår från att svara på den ovanstående frågan”.

– Utöver hur själva frågan ska formuleras, fattade kommunfullmäktige även beslutet att den ska kunna besvaras med tre alternativ. Valmyndigheten rekommenderar Länk till annan webbplats. att väljaren bör kunna rösta blankt. I Mora har fullmäktige beslutat om att formuleringen ska vara ”jag avstår från att svara på den ovanstående frågan”. Den rösten räknas som ogiltig. Om vi tittar på de åtta kommuner i landet som genomför kommunala folkomröstningar i år så finns det tre alternativ i samtliga kommuner.

Valnämden samlas den 16 april

En valnämnd måste finnas i varje kommun. Den ansvarar för att genomföra allmänna val. I Sverige finns det fyra allmänna val:

  • till riksdagen
  • till regionfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europarlamentet

Valnämnden ansvarar också för att genomföra kommunala folkomröstningar.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024