Kommunstyrelsen beslutade om granskning av detaljplanen för Strandenområdet

Publicerad: 14 maj 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

På tisdagseftermiddagen beslutade kommunstyrelsen att förslaget till detaljplan för Strandenområdet ska ställas ut för granskning. Granskningsperioden pågår 21 maj till 14 juni.

Ordförandeklubba.

Granskningens syfte är att visa det slutliga planförslaget och ge berörda en sista möjlighet att lämna synpunkter. Under granskningen finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets reception och på kommunens webbplats.

– Kommunstyrelsen ställde sig idag bakom att ställa ut förslaget till detaljplan för granskning. Det är nästa steg i planprocessen, för att se om platsen är lämplig för det ändamål vi ser framför oss, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande.

Granskningsperioden inleds den 21 maj och till 14 juni. Granskningshandlingarna finns då tillgängliga på kommunens webbplats och i receptionen i kommunhuset.

Senast uppdaterad: 15 maj 2024