Våra förskolor

I Mora kommun finns det 16 kommunala och 1 1 fristående förskolor. Våra förskolor kännetecknas av kreativitet, delaktighet och hållbar utveckling. Vi vill att barnen ska växa upp till självständiga, ansvarskännande och initiativrika individer.

Ett barn leker med bilar på golvet

På förskolorna har vi åldersindelade och åldersblandade grupper, 1-5 år. Förskolorna har öppet 06.30-18.30 helgfria vardagar. Under läsåret 2019/2020 kommer förskolorna vara stängda 6 dagar för verksamhetsutveckling. Se mer information här nedanför.

Förskolornas stängningsdagar läsåret 2020/2021

Förskolorna stänger följande dagar under läsåret 2020/2021:

  • Torsdag den 7 januari
  • Fredag den 26 mars
  • Måndag den 14 juni

Här finns vi: Svedjärnsvägen 1

Björnen 0250-264 45

Rävlyan 0250-264 43

Pärlugglan 0250-264 72

En avdelning på Hånåkni förskola har öppet alla dagar 06.30–22.00. Förskolebarn med plats på obekväm tid (kvällar och helger) blir hänvisad till denna  förskola även dagtid.


Här finns vi: Tennisvägen 1

Humlan 0250-264 71

Kojan 0250-264 78

Fr o m 10 augusti öppnar två avdelningar till:

Ekorren 0250-260 93

Haren 0250-260 92


Här finns vi: Limavägen 4

0250-260 51

 

Fristående förskolor

Profil: Natur, friluftsliv och miljö

Här finns vi: Kampkällvägen 6, 792 95 Mora

0250-342 72

blaklockan.bonas@gmail.com

Profil: Kristen, natur, friluftsliv och miljö

Här finns vi: Slåttervägen 18, 792 51 Mora

0250-182 20 eller 070-8381820

forskolanslattet@gmail.com

Profil: Natur och miljö

Här finns vi: Vattnäs byväg 34, 792 97 Mora

070-5187969

E-post: info.solstralensforskola@gmail.com
E-post, rektor: rektor.solstralensforskola@gmail.com


Profil: Kristen

Här finns vi: Kanonvägen 33, 792 96 Våmhus

0250-450 61

susanne.sparven@telia.com

Profil: Hembygd

Här finns vi: Våmhusvägen 84-90, 972 96 Våmhus

0250-457 80

trullstugu@gmail.com

Profil: Natur och friluftsliv

Här finns vi: Bogghedsvägen 58 Östnor, 792 95 Mora

073-615 94 45

info@ostnorsforskola.se

Senast uppdaterad: 17 mars 2021