Avgifter och regler förskola

Du har rätt till förskola för ditt barn om barnet är skrivet i kommunen och om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete, är föräldraledig eller sjukskriven. Ditt barn ska ha fyllt 1 år när det börjar i förskolan.

Ditt barn får vara på förskolan den tid du arbetar och reser till och från arbetet. Förskolornas öppettider är 06:30-18:30 alla vardagar.

Stängt för planering läsåret 2022/2023

Fem dagar per läsår har förskolorna verksamhetsutveckling och en jourförskola kommer att vara öppen under dessa dagar. Familjedaghem har verksamhetsutveckling en dag per termin.

Höstterminen 2022 kommer vi ha stängt måndag och tisdag 12-13 september

Vårterminen 2023 kommer vi att ha stängt måndag 9 januari, måndag 6 mars och måndag 12 juni.

Vi kommer att ha en jourförskola öppen.

Under sommaren, tre till fyra veckor, samlar vi alla barn som är inskrivna på någon av våra förskolor och har behov av barnomsorg, på en av kommunens förskolor. Vilken förskola det blir meddelas i god tid. Vanligtvis är det veckorna 28-31 som är stängningsveckor. Avvikelser kan förekomma.

Från och med höstterminen det år då ditt barn fyller tre år erbjuds du en plats i den allmänna förskolan. Om ditt barn redan har en plats i förskola eller familjedaghem kommer du att få en lägre avgift under pågående termin.

Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år, vilket vanligtvis motsvarar 15 timmar i veckan under skolans läsår.

1. Terminsplats - avgiftsfritt (525 timmar/år), 3 timmar/dag, enligt skolans terminstider och lovdagar.

2. Helårsplats - ordinarie avgift, reducerad med 30%, september-maj. juni-augusti ordinarie avgift utan reducering.

Gäller även barn med placering i pedagogisk omsorg.

Är du föräldraledig eller arbetssökande så har ditt barn möjlighet att gå på förskola 15 timmar per vecka.

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda plats. Även om barnet ibland bor hos en förälder i en annan kommun, kan barnet bara få plats i en kommun. Detta gäller också om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner.

Om ditt barn är skrivet i en annan kommun har barnet rätt till plats i förskola eller familjedaghem om det finns särskilda skäl.

Ditt barn kan även få plats i annat fall om det bedöms vara möjligt. Det är då din hemkommun som betalar platsen och de båda kommunerna ska skriva ett avtal.

De grundregler som finns innebär att ditt barn inte får vara på förskolan om du själv är ledig. Undantag kan göras. Kontakta ditt barns rektor på förskolan. 

Det du betalar för barnomsorgen är beroende på hur mycket pengar familjen/hushållet gemensamma årsinkomsten är före skatt. Med hushåll menas ensamstående, makar och sambo som är folkbokförda på samma adress. Därför är det viktigt att du talar om när familjens inkomst förändras. Vi har maxtaxa vilket innebär att det finns en övre gräns (54.830 kronor) på hur mycket du behöver betala.

Det här kostar det att ha ditt barn i barnomsorgen:

Förskola

  • Barn nummer 1: 3% av inkomsten- dock högst 1.645 kronor per månad
  • Barn nummer 2: 2% av inkomsten- dock högst 1.097 kronor per månad
  • Barn nummer 3: 1% av inkomsten- dock högst 548 kronor per månad
  • Barn nummer 4: ingen avgift

Fritids

Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1.097 kr/mån

Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 548 kr/mån

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 548 kr/mån.

Det yngsta barnet räknas som barn ett. Avgiften debiteras 12 månader per år och faktureras i efterskott.

Ändra inkomst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.      Ändra schema Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ditt barn växelvis bor hos dig och den andra föräldern (ni har gemensam vårdnad) och ni båda har behov av barnomsorg behöver ni föräldrar ansöka om varsin plats. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten (före skatt) i respektive hushåll. Detta kan innebära två avgifter som avser samma barn. Den sammanlagda avgiften för vårt gemensamma barn kommer inte att överstiga kommunens maxtaxa.

Senast uppdaterad: 30 mars 2023