Avgifter och regler fritids

Fritids, eller fritidshem som det egentligen heter, är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Vid föräldraledighet är man inte berättigad att ha en fritidsplats.

Ditt barn kan gå på fritids från det börjar förskoleklass till och med vårterminen det år det fyller 13 år.

Om ditt barn behöver fritids behöver du ansöka om plats via Hypernet. Du kan inte säga upp din förskoleplats under perioden juni-augusti för att återkomma till fritids före den 15 september samma år.

Alla fritids har stängt för planering fem dagar per år för att personalen ska kunna utbilda sig eller planera verksamheten. Ett jourfritids är öppet under dessa dagar men ordinarie personal är inte på plats. Vilket fritids det blir meddelas i god tid.

Läsåret 2023/2024 är det stängt 14-15 augusti, 30 oktober, 8 januari och 17 juni.

Under sommarlovet, cirka fyra veckor, samlar vi alla barn som är inskrivna på våra fritids och har behov av barnomsorg, på ett av kommunens fritids. Vilket fritids det blir meddelas i god tid. Vanligtvis är det veckorna 28-31 som är stängningsveckor. Avvikelser kan förekomma.

Om du inte längre behöver eller vill ha barnomsorgsplatsen så ska du själv säga upp den. Det gör du på samma ställe där du sökte plats. Du måste säga upp platsen en månad innan du slutar använda den. Du måste betala för den sista månaden. Du kan inte säga upp din fritidsplats under perioden juni-augusti för att återkomma till fritids före den 15 september samma år.

Vid föräldraledighet får barnet ha kvar platsen tre veckor efter förlossningen, därefter ska platsen sägas upp.

Vid arbetslöshet ska platsen sägas upp.

Det du betalar för barnomsorgen är beroende på hur mycket pengar familjen/hushållet gemensamma årsinkomsten är före skatt. Med hushåll menas ensamstående, makar och sambo som är folkbokförda på samma adress. Därför är det viktigt att du talar om när familjens inkomst förändras. Vi har maxtaxa vilket innebär att det finns en övre gräns (56.250 kronor) på hur mycket du behöver betala. 

Det här kostar det att ha ditt barn på fritids:

  • Barn nummer 1: 2% av inkomsten- dock högst 1.125 kronor per månad
  • Barn nummer 2: 1% av inkomsten- dock högst 563 kronor per månad
  • Barn nummer 3: 1% av inkomsten- dock högst 563 kronor per månad
  • Barn nummer 4: ingen avgift

Ditt yngsta barn räknas som barn nummer 1. Avgiften debiteras 12 månader per år och faktureras i efterskott. 

Ändra inkomst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Ändra schema Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ditt barn växelvis bor hos dig och den andra föräldern (ni har gemensam vårdnad) och ni båda har behov av barnomsorg behöver ni föräldrar ansöka om varsin plats. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten (före skatt) i respektive hushåll. Detta kan innebära två avgifter som avser samma barn. Den sammanlagda avgiften för vårt gemensamma barn kommer inte att överstiga maxtaxan.

Senast uppdaterad: 20 februari 2024