Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Skolskjuts

Skolskjuts anordnas till den skola eller den förskoleklass som kommunen anvisat ditt barn till. Om annan skola väljs är inte eleven automatiskt berättigad till skolskjuts om det innebär en merkostnad för kommunen.

Mora resecentrum, sommarbild

Sommarbild av Mora resecentrum

Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Viss väntetid kan förekomma. Du kan få ersättning om det finns särskilda skäl för att skjutsa era barn själva om kommunen och du kommer överens om det.

Skolskjuts anordnas för elever

  • i åk F-3 om skolväg är längre än 2,5 km färdväg
  • i åk 4-6 om skolväg är längre än 3,5 km färdväg
  • i åk 7-9 om skolväg är längre än 4,5 km färdväg
  • som har rätt till skolskjuts till sin ordinarie skola men väljer annan skola (Då måste skjutsen rymmas inom den ordinarie skolskjutstrafiken)
  • Skolskjuts anordnas inte till eller från fritids.

Som förälder har du ansvaret för eleven på väg från hemmet till skolan eller skolskjutshållplatsen. Eleven är ansvarig för att resan blir registrerad genom att dra sitt skolkort vid varje resa.

Kortet är en värdehandling som ska behållas under hela elevens skolgång eller så länge ditt barn är skolkortsberättigad. Inför varje nytt läsår görs en ny bedömning om eleven är berättigad till skolkort, efter det laddas aktuell giltighetsperiod på kortet. Korten är personliga och får inte lånas ut till någon annan. Kortet kan spärras om eleven inte är berättigad eller om kortet missbrukas.

Grundskolekortet är märkt på baksidan med elevens namn och nuvarande skola. Byter eleven skola och fortfarande är skolkortsberättigad så byts även skolkortet. Kontakta din skoladministratör.

Läs mer om skolskjutsar i vårt Skolskjutsreglemente.

Trafiksäkerhet

Vi har alla ett ansvar för att resan till och från skolan. Kommunen ska se till att det är säkert att kliva av och på bussen vid skolan. Skolan ska ge ditt barn och dig information och undervisning i hur man undviker olyckor. Trafikbolaget ska se till bussarna är trygga och säkra. Föraren ska se till att själva resan blir säker. Som vårdnadshavare är du ansvarig för att ditt barn följer de regler som finns och agerar på ett trafiksäkert sätt.

Det är viktigt att barnen lyssnar på förarens instruktioner. Säkerhetsbälte är obligatoriskt.

Det är föraren som avgör om väglaget är trafiksäkert. Gör hen bedömningen att det inte är det får hen ställa in skolskjutsen.

Föraren ska blinka med ljusen när de stannar och startar.

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnens väg till och från bussen, och vid på- och avstigningsplatsen. Det är bra om ni tränar på hur man ska bete sig.

Det är viktigt att ditt barn har reflexer på sig under den mörka årstiden, så att det är väl synligt både för bussföraren och andra trafikanter. Allra bäst är det med reflexväst.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020