Skola-arbetslivsfonden

Genom skola-arbetslivsfonden kan skolor, skolornas arbetslag och elevgrupper söka projektpengar för att genomföra skola-arbetslivsprojekt.

Fondens pengar, som kommer från Tillväxtverket, ska skapa förutsättningar och möjliggöra samverkan mellan skolan och arbetslivet. Meningen är att lära mer om arbetslivet och de yrken som finns i Mora.

Samverkansprojekt, med gemensamma aktiviteter tillsammans med arbetslivet, som exempelvis samverkan med företag i ett skolämne, projekt där man studerar olika yrken i ett företag, elevuppdrag där elever får lösa problem från verkligheten eller kanske ett helt byggprojekt.

Syftet är att det ska främja vidare kunskaper kring undervisning - måluppfyllelse – framtid och att på längre sikt gynna den lokala kompetensförsörjningen i Mora.

Kostnader som beviljas i ett projekt är till exempel resor, mat/fika, omkostnader, föreläsare och utbildning eller liknande.

Ansökan görs i teamet Skola-Arbetslivsfonden.
Fonden riktar sig till förskola, grundskola och gymnasiet i Mora kommun.

Beviljade projekt , 123 kB.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024