ELOF närvaroteam/koordinator

En växande skara barn blir hemma från skolan på grund av stress, ångest eller andra underliggande faktorer för att de inte kan annat. De kallas i mannamun ”hemmasittare”.

Barn som gömmer ansiktet under en huvtröja

Förr var alla föräldrars värsta mardröm att ens barn skulle skolka, springa ute om kvällarna och hitta på dumheter. Om vi snabbspolar fram till 2020-talet är det stora orosmolnet i stället det motsatta, att barnet sitter hemma dygnet runt med lurar och dator instängda på rummet utan kontakt med vänner och utan att stoja ihop med andra barn. Det är den växande skara barn som av stress och ångest eller andra underliggande faktorer blir hemma från skolan för att de inte kan annat. De kallas i mannamun ”hemmasittare”.

I Mora kommun arbetar grundskolorna aktivt med en skolnärvarorutin för att i tidigt skede fånga upp elever som riskerar att hamna i hög och problematisk skolfrånvaro. Ofta är insatserna på skolan tillräckliga för att vända trenden och bromsa frånvaron men i de fall detta inte uppnås kan rektor ansöka om hjälp från ELOF närvaroteam där begreppet ELOF står för Elever med Lång och Oroande Frånvaro.

När ett barn signalerar med isolering att det inte mår bra behöver ofta flera instanser samverka, vilket gör att vårdnadshavare och barn möter ett komplext samverkansnät där personal från bland annat skolan, socialtjänsten, specialistpsykiatrin eller barn- och ungdomshabilitering. Genom vårdnadshavares samtycke kan ELOF närvaroteam arbeta med att koordinera dessa insatser, som en slags ”spindeln i nätet”.

Koordinatorns huvuduppdrag är att koordinera insatser hos aktuella instanser för de elever som är inskrivna inom ELOF närvaroteam.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023