Elevhälsoenheten

I Mora kommun har vi en centralt organiserad elevhälsoenhet där koordinator, skollogopeder, skolkuratorer, skolläkare, skolpsykologer, skolsköterskor och specialpedagoger är anställda. Alla barn och elever är olika med olika förutsättningar, förmågor och behov. Vi arbetar för ett kvalitativt elevhälsoarbete i kommunens alla förskolor och skolor. Detta görs tillsammans med andra professioner. Elevhälsoenheten håller till i Mora Familjecentrals hus på Hantverkaregatan14.