Klagomål Elevhälsans medicinska insats

Om du har synpunkter eller klagomål på Elevhälsans medicinska insats (EMI) kan du lämna dessa till elevhälsoenhetens verksamhetschef.

  • Synpunkter och klagomål på Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska lämnas till verksamhetschefen för elevhälsoenheten.
  • Dina synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt. Om det görs skriftligt kan du använda kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Verksamhetschefen bekräftar omgående att ditt klagomål tagits emot och ansvarar sedan för att du får ett svar.
  • Svar tillhandahålls skyndsamt med en förklaring till vad som hänt och besked om förslag på åtgärd.
  • Synpunkter och klagomål registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär ut en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt tillhandahålla den.
  • Synpunkter och klagomål sammanställs årligen och inkluderas i elevhälsoenhetens patientsäkerhetsberättelse.
Senast uppdaterad: 2 december 2022