Logoped förskola, grundskola och anpassad grundskola

Alla barn och elever är olika med olika förutsättningar, förmågor och behov. Vi arbetar för ett kvalitativt elevhälsoarbete i kommunens alla förskolor och skolor. Detta görs tillsammans med andra professioner.

Logopeden arbetar för att främja den kommunikativa och språkliga tillgängligheten i förskole- och skolmiljö och på så sätt bidra till delaktighet och likvärdig utbildning. Målet är att barn och elever utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 

Logopedens uppdrag

  • Öka kunskap om språkliga krav inom förskola och skola.
  • Stöd till personal gällande kommunikation, språk, uttal och läsning och skrivning. 
  • Kontakt med vårdnadshavare och externa instanser vid behov. 
Senast uppdaterad: 2 april 2024