Specialpedagoger förskola, grundskola och anpassad grundskola

Alla barn och elever är olika med olika förutsättningar, förmågor och behov. Vi arbetar för ett kvalitativt elevhälsoarbete i kommunens alla förskolor och skolor. Detta görs tillsammans med andra professioner.

En lärare hjälper ett barn med skolarbete

Specialpedagogen har till uppgift att ta reda på hur lärmiljön behöver anpassas för att ditt barn ska ges rätt förutsättningar och stöd för att utvecklas så långt som möjligt. Vi jobbar för att hitta en helhetslösning för ditt barn i gruppen, i skolmiljön och i skolans organisation. Det betyder att vi ger stöd till personalen som arbetar med ditt barn i verksamheten.

Specialpedagogens uppdrag

Specialpedagogen ska

·  bistå pedagoger och rektor i arbetet med att kartlägga hinder och möjligheter för att skapa tillgängliga lärmiljöer

·  i samarbete med barn/elev, vårdnadshavare och pedagoger analysera kartläggningen och bistå i upprättande av planer för insatser i förskola och skola

·  erbjuda och initiera fortbildningsinsatser utifrån behov till ledning, enheter och/eller arbetslag

·  erbjuda kvalificerade samtal utifrån behov till personal, vårdnadshavare och elev

·  bistå förvaltningsledning och rektor inför organisationsbeslut och planering för ökad inkludering och tillgängliga lärmiljöer

Om du som vårdnadshavare har frågor om anpassningar eller särskilt stöd för ditt barn kan du kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2 april 2024