Adresser, namnsättning

Här hittar du information om adresser och namnsättning av gator i Mora kommun.

Kvinna som cyklar på en vinterväg i Mora

Foto: Hilla Aspman

Adresser

Kartenheten på miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar för adresserna i kommunen samt ajourhållning av lantmäteriets adressdatabas. Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer och på landsbygden by- eller fäbodnamn med nummer.

Har du frågor om adresser är du välkommen att kontakta oss.

Ska du flytta till en befintlig adress ska du anmäla det till Skatteverket. Länk till annan webbplats.

Namnsättning av gator

Frågor om namnsättning av gator i Mora kommun besvaras av teknik- och serviceförvaltningen.

När det gäller namnsättning av gator med mer i Orsa är det verksamhetsområde Samhälle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som besvarar frågor.

Senast uppdaterad: 1 mars 2023