Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Adresser, namnsättning

Kontakta oss om du har frågor om adresser.

Adresser

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för adresserna i kommunen samt ajourhållning av lantmäteriets adressdatabas. Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer och på landsbygden by- eller fäbodnamn med nummer.

Har du frågor om adresser är du välkommen att kontakta oss.

Ska du flytta till en befintlig adress ska du anmäla det till Skatteverket Länk till annan webbplats.


Namnsättning av gator

Frågor om namnsättning av gator i Mora kommun besvaras av Tekniska förvaltningen.

När det gäller namnsättning av gator med mer i Orsa är det verksamhetsområde Samhälle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som besvarar frågor.

Senast uppdaterad: 17 juli 2019