Namnsättning av gator, adresser

Det är teknik- och servicenämnden som beslutar vilka namn som gator, vägar, kvarter och allmänna platser i Mora kommun ska ha.

Hur förslagen tas fram kan variera. På landsbygden ber kommunen till exempel. allmänheten eller lokala byorganisationer om hjälp med tips på lämpliga namn. I de mer centrala delarna tas förslagen på namn fram i Miljö- och byggnadsförvaltningens arbete med detaljplanering.

Belägenhetsadressen, den specifika adressen för lokalisering av byggnader eller verksamheter, fastställs sedan av Kartenheten på Miljö- och byggnadsförvaltningen och registreras hos Lantmäteriet.

Senast uppdaterad: 10 juni 2024