Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Gator

Här hittar du information om gator och vägar inom Mora kommun. I många av fallen ansvarar kommunen för belysning, framkomlighet och namnsättning, men ibland kan ansvaret ligga hos Trafikverket eller privata aktörer.