Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Gator

Här hittar du information om gator och vägar inom Mora kommun. I många av fallen ansvarar kommunen för belysning, framkomlighet och namnsättning, men ibland kan ansvaret ligga hos Trafikverket eller privata aktörer.