Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Framkomlighet

Här hittar du information om större pågående och planerade gatuarbeten som kan komma att påverka framkomligheten på Mora kommuns gator och vägar.

En byggarbetare lägger ny asfalt

Mora kommun ansvar för drift och underhåll av gator samt gång- och cykelvägar i och runt Mora. Gatorna utsätts för stora påfrestningar på grund av väder och vind och måste underhållas kontinuerligt. De flesta gatuarbeten görs på sommaren eftersom tjälen i marken hindrar grävning vintertid.

Vi ber om överseende för de störningar som kan uppstå i trafiken under ombyggnationerna. Tänk på att en vägarbetsplats är ingen lekplats och iaktta försiktighet vid maskiner, lastbilar och schaktkanter. Var uppmärksam på skyltning.

Följande vägar kommer att asfalteras ute på Sollerön under perioden onsdag 20/10 06.00-18.00 och torsdag 21/10 06.00-18.00:

Delgärdesvägen

Sinarvsvägen

Djustäppvägen

Tutvigsvägen

Delar av Rothagevägen

Senast uppdaterad: 19 oktober 2021