Framkomlighet

Här hittar du information om större pågående och planerade gatuarbeten som kan komma att påverka framkomligheten på Mora kommuns gator och vägar.

En byggarbetare lägger ny asfalt

Mora kommun ansvar för drift och underhåll av gator samt gång- och cykelvägar i och runt Mora. Gatorna utsätts för stora påfrestningar på grund av väder och vind och måste underhållas kontinuerligt. De flesta gatuarbeten görs på sommaren eftersom tjälen i marken hindrar grävning vintertid.

Vi ber om överseende för de störningar som kan uppstå i trafiken under ombyggnationerna. Tänk på att en vägarbetsplats är ingen lekplats och iaktta försiktighet vid maskiner, lastbilar och schaktkanter. Var uppmärksam på skyltning.

Senast uppdaterad: 12 november 2021