Planerade och pågående arbeten

I Mora kommun är det alltid någonting på gång för att göra Mora bättre. På den här sidan hittar du information om arbeten inom infrastruktur, utomhusmiljö och fastigheter.

Gågata i vintertid

Här nedanför samlas olika typer av arbeten, sorterade efter pågående, planerade och avslutade.

Längst ner på sidan hittar du länkar till samhällsviktig driftinformation, projektsidan Mora växer, samt Gör Mora bättre appen, där du kan ge förbättringsförslag eller felanmäla något i kommunens verksamhet.

Pågående

Skidgymnasiet ska få mer ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Programmet har vuxit i både antal elever och lärare sedan starten på 90-talet, dessutom har skidskytte tillkommit som en ny del i programmet vilket skapar ytterligare behov utöver utökad lokalyta.

Rivningsarbetet har påbörjats i hus V på Mora gymnasium där skidgymnasiet kommer att flytta in hela sin verksamhet när ombyggnationen är klar, vilket förväntas bli till skolstart augusti 2024.

Bilderna visar en illustrationer över de nya lokaliteterna framtagna av AFRY.

Entrèplan

Nya lokaler - Entréplan

Nya lokaler - 1tr

Nya lokaler - 1tr

Mora kommun byter ut rörbron som förbinder Tuvan med Sandängarna, eftersom bron inte blivit godkänd vid besiktning. Under arbetets gång byggs en tillfällig enfilig överfart för trafikanter och fotgängare.

Arbetet påbörjas under vecka 49 2023 och pågår till 1 mars 2024. Därefter pausas arbetet en tid för att sedan färdigställas med asfaltering under våren 2024.

Kommunen byter ut gatubelysningsarmaturer till LED-belysning. Arbetet utförs av Vattenfall och ska vara klart innan årsskiftet. Vattenfall kommer i vissa fall att behöva ta sig in på privat mark och i vissa fall kan skymmanda grenar behöva beskäras. Läs mer om arbetet under våra nyheter Öppnas i nytt fönster..

Färdiginstallerande områden

Gesunda, Ryssa, Budsel, Sollerön, Vika, Isunda, Vinäs.

Finngruvan, Brintbodarna, Finnbodarna, Landbobyn, Gävunda, Siknäs, Kättbo, Venjan.

Pågående områden

Centrum, Selja, Långlet, Öna, Östnor, Kråkberg, Färnäs, Noret, Morkalby, Hemus, Utmeland.

Fu, Fudalen, Garsås, Nusnäs, Vattnäs, Bergkalås, Risa.

Kommande områden

Bonäs, Oxberg, Gopshus, Våmhus, Ulvsjö.

 

Ledbelysning

Mora kommun bygger en multiarena på Färnäs skola. Multiarenan består av en bollplan på 29 gånger 15 meter. Runt arenan kommer finns ett staket. Det finns både fotboll och innebandymål samt basketkorgar på planen.

Byggnationen påbörjades hösten 2023 och blev i princip färdig innan vintern, frånsett plastmattan som kan läggas först till våren 2024. Men multiarenan kan användas även utan platsmatta.

Läs mer om projektet på Mora växer Multiarena på Färnäs skola - Mora kommun Länk till annan webbplats.

Bild från leverantören Unisport

Nya parkbänkar och soptunnor sätts upp i centrum. Fridhemsplan kommer att få fyra nya parkbänkar samt en ny soptunna. Tingshusparken kommer att få fem nya parkbänkar samt två nya soptunnor.

Stenmurarna på Fridhemsplan och stenmuren på Köpmannagatan kommer att genomgå renovering.

Arbetet planeras vara klart våren 2024.

Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden håller på att restaureras utvändigt och arbetet planeras vara klart till årsskiftet. Du kan läsa mer om renoveringen under våra nyheter Öppnas i nytt fönster..

Det byggs nya duschbås i omklädningsrum på kommunens skolor i samband med att de renoveras. Det görs för att skapa ökad trygghet för elever och förhoppningsvis leder det till ökad närvaro på idrottslektionerna.

Renoveringen innebär nya ytskikt, nya möbler samt skiljeväggar i duscharna, det är båslikande installationer som separerar duscharna. Underhållet pågår löpande. Skolor som genomgått renoveringen hittills under 2023 är Färnäs, Våmhus, Utmeland och Noretskolan.

Dessa gator och vägar har pågående underhållsarbete. Många vägar och gator i Mora ansvarar kommunen för, men ibland kan ansvaret ligga hos Trafikverket eller privata aktörer. På kommunkartan kan du se vem som ansvarar för specifika vägar Mora kommunkarta Länk till annan webbplats.

Vägunderhållsarbetet startar igen våren 2024. Längre ner på sidan kan du läsa beläggningsplanen för 2024.

Planerade

Här finns kortfattad information om kommande arbeten. Informationen kan komma att uppdateras när arbetena närmar sig genomförande.

Trafikverket beslutade under 2022 att sträckan Mora-Arlanda omfattas av trafikplikt med start 2023. Mora kommun står som ägare av Mora-Siljan flygplats där det nu finns behov av asfaltering och dikning i och med återuppstarten av linjetrafiken.

Under första kvartalet 2024 kommer dikning att ske runt flyplatsen.

Under sommaren när linjetrafiken ligger nere kommer det att ske beläggninsarbete på flygplatsen.

Bild av Mora-Siljan flygplats

Mora flygplats. Pressbild från Dalaflyget.

Mora kommun ska tillsammans med entreprenören Next green installera laddstolpar på Resecentrum, Hemus skidstadion och vid Mora simhall. Varje station kommer att få fyra till åtta platser. Betalning kommer att ske via app.

Under första halvåret av 2024 planeras laddstolparna att bli installerade.

Att kunna ladda bilen i samband med besök på kommunala anläggningar är viktigt för att öka verksamheternas tillgänglighet för alla besökare.

Skejtparken på Prästholmen ska genomgå renovering. Parken är i behov av ett underhållsarbete för att man på ett säkert sätt ska kunna nyttja parken framöver. Man planerar att påbörja projektet under tidig vår 2024.

Detta kommer att ske under 2024:

  • Friidrottsbanorna på prästholmen kommer att få ny beläggning.
  • Naturgräsplanen innanför friidrottsbanorna kommer att utjämnas.
  • Dräneringssystemet runt friidrottsbanorna ska ses över.

Mora kommun har gått med i ett pilotprojekt tillsammans med Next Green och deras underleverantör Laddsystem Sverige AB. Pilotprojektet innebär en ny slags installation av laddstolpar där man lägger kablarna till laddstolparna i gatustenar istället för att gräva ner kablarna i marken.

Under pilotprojektet vill man se om den nya slags installationen klarar av diverse yttre element samt snöröjning.

Laddstolparna kommer att placeras ut efter Hamngatan.

Installationen kommer förhoppningsvis att ske under december 2023 eller i början av 2024. Projektet kommer att pågå i 6 månader. Därefter kommer projektet att utvärderas.

Under 2024 kommer omklädningsrummen på prästholmen att få nya ytskikt.

Det handikapssanpassade omklädningsrummet på simhallen kommer att genomgå renovering i form av nya ytskikt under 2024.

Belysningen över isytan i Smidjegrav arena byts ut till LED-belysning under 2024.

Belysningen i ridhuset på Lomsmyren byts ut till LED-belysningen under 2024.

I november 2022 totalförstördes två större förråd i en brand i Hemus. Förråden delades av Mora kommun, Vasaloppet, IFK Mora och skidgymnasiet.

Under våren/sommar 2024 planeras det för att bygga upp ett nytt förråd i Hemus.

Dessa gator och vägar är preliminärt planerade för underhållsarbete under 2024 med reservation för ändringar på grund av olika omständigheter som ekonomi, ledningsägare och yttre omständigheter.

Många vägar och gator i Mora ansvarar kommunen för, men ibland kan ansvaret ligga hos Trafikverket eller privata aktörer. På kommunkartan kan du se vem som ansvarar för specifika vägar Mora kommunkarta Länk till annan webbplats. .

Kommunala vägar

► Siljansågsvägen

► Hjortsåkersvägen

► Rödmyrvägen

► Majstångsbacken

► Solvägen

► Broåkersvägen

► Selbäcksvägen

► Kvarnholsvägen

► Falkvägen

► Bofinkvägen

► Fasanvägen

► Gilderholsvägen

► Mäxvägen

► Orrkuppsvägen

► Flottarvägen

► Pintorpsvägen

► Gogåsvägen, Njordsväg

► Allvarsvägen

► Yvradsvägen

Enskilda vägar

Juntlandsvägen

► Skärgårdsvägen

► Stenisvägen

► Rengärdesvägen

► Övre skerigatan

► Våmåbadsvägen

► Martisbacken

► Per Nils väg

► Näsbergsvägen

► Torgvägen

► Lillbyvägen

► Gogåsvägen

► Flotvägen

► Yrjasbacksvägen

► Kånå Anders väg

► Lillgatö

► Gammelvägen

► Dikvägen

► Daddbovägen

► Nedre skrejgatan

► Liljeholmsvägen

► Vanåvägen

Gång- och cyckelvägar

► Rödmyrsvägen


Avslutade

En gång- och cykelväg anläggs längs Kristinebergsvägen från Kung Gösta hotell till Mora gymnasium. Vid Kung Gösta hotell anläggs nu ett upphöjt övergångsställe för gång- och cykeltrafik.

Samtidigt förlängs även cykelvägen in mot Mora vid Curryhuset för att få en sammanhängande GC-väg från resecentrum mot centrum vidare mot Öna och Kråkberg.

Mer information om projektet finns att läsa på sidan Mora växer Utbyggnad gång- och cykelvägar till Resecentrum - Mora kommun Länk till annan webbplats.

Arbetet startade under vecka 38 2023 med sträckningen förbi Curryhuset. Hela arbetet beräknas vara klart i månadsskiftet november-december med en del små justeringar som kommer att göras klart under våren 2024.

Kommunens julgranar vid Tingshusparken, Kajen, Rosentorget, Willysrondellen och Simhallen får ny ledbelysning inför julen 2023. Tre av julgranarna får inslag av röd belysning och samtliga fem granar får stjärnor.

 

Julgran vid Tingshusparken
Julgran kajen

Från tisdag 21 november till torsdag 23 november råder begränsad framkomlighet på Moragatan, nära korsningen mot Fridhemsgatan. Där utförs ett fiberarbete för Mora stadsnät.
Arbetet startar klockan 07.00 den 21 november och planeras vara klart den 23 november klockan 16.00.

Kartbild över tätort

Moduler har installeras på Noretskolan till sjätteklassare för att tillgodose platsbrist. Modulerna har två klassrum, två grupprum och ett gemensamt kapprum samt toaletter. Klart till skolstart 2023.

När den nya högstadieskolan på strandenområdet blir klar kommer Noretskolan att renoveras. Under kommande renoveringen har man kvar modulerna som omställningslokal.

Under 2023 har kommunen satt upp 26 stycken nya parkbänkar vid kajenområdet. Bänkarna är utplacerade från ängen intill saxviken till Tingsnäs udde.

Dessutom har tre nya grillplatser annordnats. En vid kajenparkeringen, en vid gamla scenplatsen på kajen och en vid Tingsnäsbadet.

 

Parkbänk vid kajen
Grillplats kajen

Dessa gator och vägar har genomgått underhållsarbete under 2023. Många vägar och gator i Mora ansvarar kommunen för, men ibland kan ansvaret ligga hos Trafikverket eller privata aktörer. På kommunkartan kan du se vem som ansvarar för specifika vägar Mora kommunkarta Länk till annan webbplats.

En del av vägarna under avslutade arbeten som fick ny beläggning sen höst 2023 kommer att genomgå små justeringar efter vintern.

Kommunala vägar

► Svedjärnsvägen

► Hållansvägen

► Rondell vid Siljansågsvägen, ramp vid Biltema

► Kittvägen

► Moråkersvägen

► Oxbergsvägen

► Yvradsvägen

► Tingsnäsvägen

► Sommarvägen

► Sandavägen

► Bjäkenbacken

► Smultronstigen

► Zornvägen

► Persvägen

► Karlsvägen

► Lillsamuelsvägen

► Morlinsvägen

► Starvägen

Enskilda vägar

► Krånkittbacksvägen

► Drändjgatan

► Jonsbacksvägen

► Lövgrävningsvägen

► Ulf Sparres gata

► Pellasgatan

► Nissviksvägen

► Källarbacksvägen

► Lars Dalins väg

► Åkernäsvägen

► Lervägen

► Nybyggarevägen

► Sturulsvägen

► Kålvägen

► Gamla Kyrkvägen

► Gamla Risavägen

► Fäbodvägen

► Majstångsvägen

► Alderskittvägen

► Stopvägen

Gång- och cykelvägar

► Klapparheden, Linkittringen, Lievägen/Koxvägen, Finnsnäs samt Önaheden


Senast uppdaterad: 7 december 2023