Koka vattnet i Bergkarlås och Gesunda
I samband med en avgrävd vattenledning har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Vattnet behöver därför kokas till dryck och mat. I Gesunda ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Sandsopning

När vintern är över är det dags att sopa undan all sand och grus som har ansamlats på våra gator, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser. Se nedanstående tabell för prioriteringsordning och planerad vecka för sandsopning i olika områden.

Starten för sandsopningen sker först när risk för nattfrost och halka har passerat, men inte förrän första veckan i april. Observera att tidsplaneringen kan påverkas av yttre förutsättningar, listan uppdateras löpande.

När just din gata blir sopad går tyvärr inte att säga, det beror helt enkelt på var du bor. Vi börjar sandupptagningen i centrum och på gång- och cykel­vägarna.

Tänk på att vi har ett gemensamt ansvar att hålla rent och snyggt på gatorna! Kommunen tar upp sanden från gatorna. Du som fastighetsägare ser till att sopa trottoaren utanför din fastighet.

Respektera även parkeringsreglerna och den tillfälliga skyltning som anslås så att vi på ett smidigt sätt kan sopa upp gruset på gator och parkeringar.

Prioriteringslista för sandsopning 2021

Område

Planerad vecka

A - Centrala Mora, Morkarlby, Utmeland, Noret, Öna, Kråkberg, Östnor, Selja, Långlet

start v 16

B - Bonäs, Våmhus, Gopshus, Oxberg

start v 17 eller 18

C - Garsås, Fu, Fudalen, Nusnäs, Färnäs, Vattnäs, Bergkarlås, Risa

start v 17 eller 18

D - Sollerön, Gesunda, Ryssa, Isunda, Vika, Vinäs

start v 17 eller 18

E - Venjan, Finnbodarna, Brintbodarna, Finngruvan, Landbobyn, Gävunda, Kättbo

start v 17 eller 18


Senast uppdaterad: 19 april 2021