Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Renhållning och snöröjning

Här hittar du information om det mesta som rör snöskottning och sandning i Mora kommun. Från oktober till april har kommunen beredskap dygnet runt för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator.