Grusvägar

I slutet på maj eller i början på juni påbörjas dammbindning av grusvägar som underhålls av Mora Kommun.

Dammbindning är nödvändig på högtrafikerade vägar, speciellt i närheten av bebyggelse. Men en väg som normalt har lite trafik kan också behöva dammbindning, om den utsätts för starkt koncentrerad trafik under några torra sommarveckor


Senast uppdaterad: 3 november 2021