Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Grusvägar

I slutet på maj eller i början på juni påbörjas dammbindning av grusvägar som underhålls av Mora Kommun.

Dammbindning är nödvändig på högtrafikerade vägar, speciellt i närheten av bebyggelse. Men en väg som normalt har lite trafik kan också behöva dammbindning, om den utsätts för starkt koncentrerad trafik under några torra sommarveckor.


Senast uppdaterad: 3 maj 2021