Grusvägar

Under v.23 påbörjades dammbindning av grusvägar som underhålls av Mora Kommun.

Dammbindning är nödvändig på högtrafikerade vägar, speciellt i närheten av bebyggelse. Men en väg som normalt har lite trafik kan också behöva dammbindning, om den utsätts för starkt koncentrerad trafik under några torra sommarveckor.

Medlet som Mora kommun använder för att göra detta är Dustex.

Dustex tillverkas av lignin, som är det naturliga bindemedlet i träd och växter. Vid tillverkning av pappersmassa skiljs ligninet från fibrerna i veden och blir en vattenlöslig bas för Dustex och är därmed baserat på förnyelsebar råvara.

Medlet är ofarligt för djur och människor, det ger inga skador vid kontakt med hud eller ögon och är inte allergiframkallande.

Eventuellt stänk på kroppsdelar, husdjur, kläder, fordon eller redskap tvättar du bort med vatten, använd inte rengörings- eller lösningsmedel.

Varför använder vi inte salt, som förr i tiden?

Här ser du en jämförelse mellan vägsalt och DUSTEX:

Vägsalt
Salt binder inte damm utan håller vägen fuktig och därigenom dammfri.
När vägen torkar på sommaren mister saltet sin effekt och jobbet är ogjort.
Salt bryts inte ner, utan anrikas i grundvattnet och påskyndar rostangrepp.
Saltade vägar är mer känsliga för vattenerosion och tjälskador.

Dustex
Dustex tillverkas av en förnyelsebar råvara.
Dustex binder vägdamm och grus till en hård, slitstark körbana.
Dustex ger vägen bättre motståndskraft mot regn, torka, frost och tjäle,
jämfört med salt.
En Dustex-behandlad väg kräver dessutom mindre underhåll och ger inte upphov till rostangrepp på fordon.
När Dustex bryts ner blir det en naturlig del i kretsloppet.


Senast uppdaterad: 4 juni 2019