Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Tjällossning

Under tjällossningen tinar jorden och återgår till ursprunglig nivå. Oftast sker detta utan skador men ibland blir det sprickbildning och stora ojämnheter.

I följande fall ökar risken för tjälskador:

  • Vägavsnitt, ofta äldre vägar, som består av tjälfarligt material, exempelvis silt och lera
  • Övergång mellan väg och bro eller vid vägtrummor.
  • Vägavsnitt med otillräcklig dränering och avvattning.
  • Större stenar under vägen som lyfts upp av tjälen – en process som kan pågå under många år innan stenen slutligen tränger upp i körbanan.

På belagda vägar visar sig skadorna framförallt i form av längsgående sprickor, ojämnheter i vägbanan, exempelvis bulor i vägen

Nedsatt bruttovikt

  • När vägar har tjällossning kan vi begränsa vikten (vanligen 4 ton) på de fordon som får köra där och vi skyltar också med varningsmärken.
  • Belastas vägen av för tunga transporter i tjällossningstider så kan hela vägkroppen förstöras.
Senast uppdaterad: 15 september 2021