Tjällossning

Under tjällossningen tinar jorden och återgår till ursprunglig nivå. Oftast sker detta utan skador men ibland blir det sprickbildning och stora ojämnheter.

I följande fall ökar risken för tjälskador:

  • Vägavsnitt, ofta äldre vägar, som består av tjälfarligt material, exempelvis silt och lera
  • Övergång mellan väg och bro eller vid vägtrummor.
  • Vägavsnitt med otillräcklig dränering och avvattning.
  • Större stenar under vägen som lyfts upp av tjälen – en process som kan pågå under många år innan stenen slutligen tränger upp i körbanan.

På belagda vägar visar sig skadorna framförallt i form av längsgående sprickor, ojämnheter i vägbanan, exempelvis bulor i vägen.

Nedsatt bruttovikt

  • När vägar har tjällossning kan vi begränsa vikten (vanligen 4 ton) på de fordon som får köra där och vi skyltar också med varningsmärken.
  • Belastas vägen av för tunga transporter i tjällossningstider så kan hela vägkroppen förstöras.
Senast uppdaterad: 10 juni 2024