Belysning

Gatubelysningen sköts av både kommunen och Trafikverket. Trafikverket ansvarar för belysningen på riksvägarna samt en del av belysningen på länsvägarna och Mora kommun för den övriga belysningen på det allmänna vägnätet.

Är det fel på gatubelysningen någonstans?

All belysning ses över grundligt med start vecka 38. Man har även en enklare tillsyn med start vecka 7. Detta garanterar dock inte att all belysning fungerar hela året trots översyn. En felanmälan kommer hanteras efter max 30 arbetsdagar. Gatubelysning vid busshållplatser, övergångsställen, gång- och cykelvägar samt gatubelysning direkt anslutning till skolor och ungdomsverksamhet prioriteras.

Skymmande växter/träd

Om växter eller träd skymmer gatubelysningen är det fastighetsägarens skyldighet att beskära så att gatubelysningen kan ha full funktion. Om inte detta sköts efter påminnelse kan kommunen komma att utföra arbetet på fastighetsägarens bekostnad.

Senast uppdaterad: 15 april 2021