Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Belysning

Gatubelysningen sköts av både kommunen och Trafikverket. Trafikverket ansvarar för belysningen på riksvägarna samt en del av belysningen på länsvägarna och Mora kommun för den övriga belysningen på det allmänna vägnätet.

Felanmälan gatubelysning

Är det fel på gatubelysningen någonstans?

All belysning gås igenom vid tre tillfällen varje år och vid dessa tillfällen åtgärdas fel som anmälts tidigare, men som inte var akuta.

Vissa fel ska åtgärdas direkt, bland annat:

  • Fel som utgör fara för trafiksäkerheten eller personsäkerheten
  • Om många lampor slocknat på en gång, till exempel ett gruppfel eller fel i belysningscentral
  • Om en lampa är släckt vid ett övergångsställe eller en hållplats
  • Gång- och cykelvägar

Allvarliga men inte akuta problem som behöver åtgärdas innan nästa tillsynstillfälle, men inte omedelbart. Bland dessa finns:

  • Lampor som slocknat vid korsningar med stark trafik
  • Om tre eller fler lampor i rad på en trafikled har slocknat
  • Om två eller fler lampor i rad har slocknat på en bostadsgata eller gång- och cykelbana
Senast uppdaterad: 21 juli 2020