Eldstad & rökkanal

Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen.

Förbered och bifoga följande dokument:

Vad kostar det?
Läs mer här.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022