Frågor och svar om trädfällning

Det står ett träd på kommunens mark som ligger intill vår tomtgräns som inte ser friskt ut. Kan Ni komma och ta bort det?

Träd på kommunens mark som vi bedömer utgöra en risk för människor samt egendom försöker vi ta bort så fort som möjligt. Vill du veta vem som äger marken kan du kontakta Lantmäteriet.

Det hänger grenar in på vår tomt från ett träd som står på kommunens mark. Kan jag kapa av grenarna?

Nej! Kontakta oss via kundtjänst eller via felanmälan Länk till annan webbplats. så gör vi en bedömning av ditt ärende.

Det växer grova rötter in på vår gräsmatta från ett träd som står på kommunal mark utanför vår tomt. Kan ni komma och ta bort trädet?

Kontakta oss via kundtjänst eller via felanmälan Länk till annan webbplats.så gör vi en bedömning av ditt ärende.

Jag vet inte om ett träd vid gränsen på min tomt, hur vet jag vem trädet är?

Önskar du veta om trädet står på din mark eller grannfastighetens mark vänligen vänd dig till Mora kommuns kartenhet eller Lantmäteriet för att ta reda på detta.

Våra hängrännor är fulla med löv som kommer från kommunens träd, kan ni ta bort dom?

Nej! Vi tar inte ned träd på grund av löv eller kvistar i hängrännor eller på gräsmatta.

Två stora träd skymmer vår parabolantenn och vi får inte in några kanaler. Vad ska vi göra?

Tyvärr kan vi inte hjälpa er med det problemet. Ni får lösa det på annat vis eftersom vi inte tar bort träd enbart av den anledningen.

Det står en stor tall som skuggar vår tomt. Kan ni ta bort trädet?

Nej – vi tar inte ned träd endast för att det skymmer solen, men om hela området är i behov av utglesning kan eventuella framtida åtgärder leda till större ljusinsläpp och mer sol.

Hantering av träd som skuggar solceller/solpaneler?

Ta kontakt med kommunen eller annan intilliggande markägare, innan ni beställer en solcellsanläggning. Om det finns träd på kommunal mark som eventuellt kommer att skugga solcellsanläggningen, kan du göra en ansökan om fällning av dessa träd. Ansökan gör du via blanketten ”Ansökan om fällning eller beskärning av träd”. Blanketten hittar du på www.mora.se Länk till annan webbplats. LÄGG IN LÄNK TILL DOKUMENTET. Överlag är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.

  • Kommunen tar inte i alla lägen bort träd för att dom skuggar eller kommer att skugga solceller.
  • Kommunen kan medge fällning av enstaka träd i skog som skuggar anläggningen under dagen.
  • För att hänsyn ska tas till en solcellsanläggning, ska den minst vara av storleken 4 kW 3-fas och inkopplad på elnätet.
  • Anläggningen ska vara driftklar och driftsatt, innan kommunen fäller något träd.
  • Om kommunen godkänner fällning av träd kan det förekomma att kostnader för fällning hamnar på den som ansökt. I dessa fall görs alltid en särskild överenskommelse mellan kommunen och dig som ansökt.
  • Kommunen kommer inte förhindra träd och skog att växa upp, och det kan därför bli skugga på anläggningen i framtiden.

Där skog och träd, trädplantor eller ungskog växer på kommunens mark idag, tillhandahåller vi inte förändring av kommunens mark för sol till solceller. En nyligen avverkad skogsmark blir normalt skog igen, sådan är vår skogsvårdslag och vår skogliga ambition.

Några träd skymmer utsikten från vårt hus. Kan ni ta bort dem?

Nej – vi tar inte ned träd endast för att de skymmer utsikten. Men om hela området är i behov av utglesning kan eventuella framtida åtgärder leda till större ljusinsläpp och bättre utsikt.

Det borde rensas på kommunens naturmark vid vårt område. Det är helt igenväxt och det blir väldigt myggigt här på sommaren. Kan ni hjälpa oss med mygginvasionen?

Dessvärre är myggen ett störningsmoment för de flesta i Sverige och vi har inga möjligheter att hjälpa er med det.

I området utanför vår tomt får ni inte röja eller hugga träd. Remsan är viktig förr oss som insynsskydd och ljuddämpare.

Kommunen arbetar efter en skötselplan och det kan innebära att vi kommer att utföra åtgärder ert område.

Senast uppdaterad: 24 april 2023