Markföroreningar vid Bjäkenbackens skola

Under november 2018 genomförde Mora kommun markundersökningar vid bland annat Bjäkenbackens skola. Det ser övervägande bra ut, men ett mindre område intill skolan har behov av åtgärder. Mora kommun har tagit fram förslag till åtgärder och en ansvarsutredning pågår. Tills vidare har det förorenade området intill skolan hägnats in med staket, som en försiktighetsåtgärd.

Bjäkenbackens skola

Under november 2018 genomförde Mora kommun markundersökningar vid Selja-Långlets och Bjäkenbackens skolor samt Finnsnäs och Östnors förskolor. Detta för att få bättre kännedom om eventuella förekomster av metallföroreningar i marken.

Det såg övervägande bra ut, men vid Bjäkenbackens skola har provtagningen visat förhöjda värden av bland annat koppar och polycykliska aromatiska kolväten, PAH. På ett avgränsat område i skolans närhet finns synliga rester av bland annat kol, metallrester och glas.

Det förorenade området ligger utanför själva skolområdet, men används av eleverna och ägs av kommunen.

Just nu arbetar kommunen med förslag på åtgärder, utifrån de undersökningar som har gjorts. Tills vidare har det förorenade området intill skolan hägnats in med staket, som en försiktighetsåtgärd. På bilden nedan har vi markerat det inhägnade området.

På kartan kan du se alla provpunkter vid Bjäkenbackens skola som visade på halter över KM (känslig markanvändning) och MKM (mindre känslig markanvändning). Läs mer om markanvändning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bildspel, klicka på pilarna för att bläddra.

Senast uppdaterad: 21 november 2022