Markföroreningar i Östnor

Mora kommun har genomfört markundersökningar i Östnor för att ta reda på omfattningen av metallföroreningar i marken. Här har vi samlat information, rapporter samt vanliga frågor och svar för dig som bor eller vill bygga i området.