Infartstavlor

Längs med E45 och Riksväg 70 in till Mora har vi digitala infartstavlor som välkomnar förbipasserande trafikanter. På dessa tavlor kan du kostnadsfritt synliggöra evenemang som äger rum i kommunen, under förutsättningen att riktlinjerna följs.

Digital infartsskylt längs Riksväg 70 in till Mora.

Digital infartsskylt längs Riksväg 70 in till Mora.

Syftet med infartstavlorna är att framhäva Mora som en attraktiv plats. Det görs genom att välkomna genomresande trafikanter till Mora, samtidigt som vi främst uppmärksammar evenemang som äger rum inom kommunens geografiska gränser. Att synas på tavlorna är kostnadsfritt, men kräver att riktlinjerna efterföljs.

Tavlorna är placerade längs med Malungsvägen E45 och Mora-Rättvik, Rv70. Ansvarig för innehåll och drift av tavlorna är kommunikationsenheten på Mora kommun.

Vill du synliggöra något på infartstavlorna?

Skicka ett e-postmeddelande till kommunikation@mora.se med följande information:

 • Titel på evenemanget
 • Datum och tid för evenemanget
 • Plats för evenemanget
 • Bild som symboliserar evenemanget (undvik text i bild, använd inga logotyper)

Tänk på att ytan för text och bild är väldigt begränsad och att det bara finns en kort tid då trafikanten kan uppmärksamma meddelandet. Håll därför budskapet enkelt och kort.

Budskapet måste följa våra antagna riktlinjer, som du kan läsa om nedan.

Budskapens innehåll

 • riktar sig till genomresande, besökare och invånare
 • ska stärka varumärket Mora, såväl plats som kommun
 • kan vara samhällsinformation
 • kan vara trafikinformation
 • kan användas som kanal av Mora kommun för krisinformation
 • kan vara tidsbegränsade evenemang som äger rum i Mora kommun och som lyfter Mora som plats. Evenemangen ska vara öppna för allmänheten.
 • kan vara gratulationer till tävlande i idrottsföreningar av elitkaraktär med säte i Mora kommun för större idrottsprestationer, exempelvis medalj i internationella mästerskap som världsmästerskap och OS
 • kan vara information kring uppmärksammade kulturinsatser
 • får inte göra reklam för enskilda produkter eller direkt företagsreklam som inte är kopplat till evenemang

Budskapens form

 • Ska vara korta, enkla och tydliga
 • Budskapen ska präglas av en enkel och ren design
 • Budskapen ska ha ett enhetligt utseende, vad gäller typsnitt, färger och övrigt grafiskt utseende
 • Budskapen växlar efter 30-60 sekunder
 • Hänvisningar till externa webbplatser bör undvikas
 • Logotyper får inte förekomma
 • Budskapen bör illustreras med högupplösta bilder
 • Tavlorna har max fem växlande budskap.

Ansvar och uppdateringar

Kommunikationsenheten på Mora kommun:

 • har huvudansvar för att tavlornas budskap uppdateras
 • avgör budskapens innehåll, text och bild
 • avgör prioritering av budskap.

Föreningar eller arrangörer av evenemang ansvarar för att i god tid informera
kommunikationsenheten om dessa budskap via e-post till kommunikation@mora.se.

Kommunikationsenheten har inget bevakningsansvar och kan inte göra nya publiceringar eller ändringar utanför kontorstid, om det inte gäller krismeddelanden eller annan viktig samhällsinformation. Information om evenemang publiceras några dagar innan och under tiden evenemanget äger rum.

Verktyg för infartstavlans spellista - PLAYipp

Skärmstorlek - 20,43 m2

Visningstid för individuella spellisteobjekt - 30-60 sekunder

Koordinater för tavlornas platser; Koord.system: Sweref 99TM

 • Malungsvägen, E45 X 6759537, Y 472486
 • Mora-Rättvik, RV70 X 6761941, Y 481889
Senast uppdaterad: 22 juli 2020