Infartstavlor

Längs med E45 och Riksväg 70 in till Mora har vi digitala infartstavlor som välkomnar förbipasserande trafikanter. På dessa tavlor kan du kostnadsfritt marknadsföra evenemang som äger rum i kommunen, under förutsättning att riktlinjerna följs.

Digital infartsskylt längs Riksväg 70 in till Mora.

Digital infartsskylt längs Riksväg 70 in till Mora.

Syftet med infartstavlorna är att framhäva Mora som en attraktiv plats. Det görs genom att välkomna genomresande trafikanter till Mora, samtidigt som vi främst uppmärksammar evenemang som äger rum inom kommunens geografiska gränser. Att synas på tavlorna är kostnadsfritt, men kräver att riktlinjerna efterföljs.

Läs riktlinjerna i sin helhet här

Tavlorna är placerade längs med Malungsvägen E45 och Mora-Rättvik, Rv70. Ansvarig för innehåll och drift av tavlorna är kommunikationsenheten på Mora kommun.

Vill du synliggöra något på infartstavlorna?

Skicka ett e-postmeddelande till kommunikation@mora.se med följande information:

 • Titel på evenemanget
 • Datum och tid för evenemanget
 • Plats för evenemanget
 • Bild som symboliserar evenemanget (undvik text i bild, använd inga logotyper)

Tänk på att ytan för text och bild är väldigt begränsad och att det bara finns en kort tid då trafikanten kan uppmärksamma meddelandet. Håll därför budskapet kort och koncist.

 • riktar sig till genomresande, besökare och invånare
 • ska vara kort, enkelt och tydligt
 • ska stärka varumärket Mora, såväl plats som kommun
 • kan vara samhällsinformation
 • kan användas som kanal av Mora kommun för krisinformation
 • kan vara evenemang som äger rum i Mora kommun och som marknadsför Mora som plats
 • kan vara gratulationer till tävlande i idrottsföreningar med säte i Mora kommun som är medlemmar i Svenska Riksidrottsförbund och som vinner medalj i svenska mästerskapstävlingar, världsmästerskapstävlingar och OS
 • kan vara information kring större kulturprestationer
 • får inte göra reklam för företag eller produkter
 • budskapen får gärna illustreras med högupplösta bilder, men logotyper eller hänvisningar till externa webbplatser får inte förekomma.

Skärmstorlek - 20,43 m2

Visningstid för individuella spellisteobjekt - 40 sekunder

Koordinater för tavlornas platser; Koord.system: Sweref 99TM

 • Malungsv. E45 X 6759537, Y 472486
 • Mora-Rättvik, RV70 X 6761941, Y 481889
Senast uppdaterad: 11 april 2019