Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och består av elva ledamöter. De har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering, med ansvar för hela kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsens elva ledamöter och elva ersättare utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens viktigaste uppgifter är att:

  • Leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter, nämnder och kommunala bolag.
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.
  • Förbereda kommunfullmäktiges ärenden.
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut.
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens verksamhet och ekonomi.

Kommunstyrelsens sammanträden

Protokoll och kallelser

Förtroendemannaregistret

I förtroendemannaregistret kan du hitta alla politiska instanser i kommunen, se vilka som sitter i dem och vilket parti de tillhör. Du kan även söka efter en enskild förtroendeman.

Senast uppdaterad: 16 mars 2023