Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och består av elva ledamöter. De har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering, med ansvar för hela kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsens elva ledamöter och elva ersättare utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens viktigaste uppgifter är att:

  • Leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter, nämnder och kommunala bolag.
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.
  • Förbereda kommunfullmäktiges ärenden.
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut.
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens verksamhet och ekonomi.

Förtroendemannaregistret

Förtroendemannaregistret behöver uppdateras och finns därför inte tillgängligt via webbplatsen just nu.

Vänligen kontakta Mora kommuns kundtjänst Länk till annan webbplats. för information och kontakt med kommunens förtroendevalda.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2021