Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av olika rådgivande organ som fokuserar på olika ämnen eller frågor. De fattar inga egna beslut men har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

I Mora kommun finns tre rådgivande organ:

Brottsförebyggande rådet är en myndighet som arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. BRÅ syftar till att kommunen ska arbeta brottförebyggande genom lokala nätverk.

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet i Mora är ett organ för medborgardialog mellan pensionärsorganisationer och funktionshinderorganisationer och Mora kommun. Här får pensionärsföreningarna möjlighet att diskutera.

Mora Trafiksäkerhetsråd (TSR) är ett opolitiskt, neutralt och ideellt organ som ska samla alla trafikintresserade organisationer och enskilda till ett aktivt trafiksäkerhetsarbete och därigenom verka för en ökad trafiksäkerhet i kommunen.

Senast uppdaterad: 16 januari 2020