Protokoll och kallelser hjälpmedelsnämnden

På Region Dalarnas webbplats med publikationer hittar du den senaste kallelsen samt protokoll från hjälpmedelsnämndens sammanträden.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023