Samverkan Skola Arbetsliv (SSA)

Bild

En strukturerad samverkan mellan skolan och arbetslivet är av betydelse för de ungas syn på Moras arbetsmarknad och vad den har att erbjuda. I Mora finns en mångfald och olika yrken, allt ifrån stora välfärdsyrken till smala, nischade yrken inom exempelvis tillverkningsindustrin. Sammantaget finns det goda möjligheter för att bo, leva och verka i Mora redan som ung vuxen.

Samverkan mellan skolan och arbetslivet har mellan 2018-2020 utvecklats genom projektet Morakontraktet. Samverkansprojektet har från 2021 gått över i ordinarie verksamhet inom skolan i vad som kallas Moraspåret. I samverkan med arbetslivet sker där löpande, återkommande aktiviteter där ungdomar får ta del av Moras utbud av yrken och branscher exempelvis genom yrkesdagar och så kallade Industrinätter.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023