Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

I undersökningen Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, uppger företagare i kommunen hur de upplever kommunens service till näringslivet.

Bild

Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som tillsammans med Stockholm Business Alliance genomför en undersökning varje år. De företagare som svarat på frågorna har alla varit i kontakt med kommunen inom något av områdena:

 • Brandtillsyn
 • Bygglov
 • Markupplåtelse
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Serveringstillstånd
 • Upphandling

De svarande betygsätter:

 • Bemötande
 • Effektivitet
 • Information
 • Kompetens
 • Rättssäkerhet
 • Tillgänglighet.

I första hand går enkäten ut via mejl, om man inte svarat efter påminnelse så blir man uppringd. I enkäten ställs frågor om hur kunden upplevt kommunens hantering av ett ärende. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på hur kommunens service kan förbättras.

Enkätsvaren är helt anonyma och kommunen kommer enbart att ta del av resultaten i bearbetad form.

Mora kommun har deltagit i undersökningen sedan 2016. Den görs vartannat år och under 2024 pågår mätning och resultaten kommer i april 2025.

Senast uppdaterad: 14 maj 2024