Forum Mora - Dörren in för företag och evenemangsarrangörer

Forum Mora är till för dig som vill etablera ett företag, utveckla ett befintligt företag eller arrangera ett evenemang i Mora. Här får du träffa alla nödvändiga kontakter för ditt ärende vid ett och samma tillfälle.

Bild

För att underlätta för dig som vill genomföra ett evenemang, etablera ett företag eller utveckla din befintliga verksamhet finns Forum Mora. Det är ett samarbete mellan Mora kommuns förvaltningar och bolag som går ut på att göra det enklare för dig att få svar på dina frågor. Målsättningen är att du som kund hos kommunen bara behöver ha kontakt med en person, som samordnar möten och kontakter med rätt människor inom kommunen.

  • ska etablera ett företag i Mora
  • planerar större förändring av befintlig verksamhet
  • planerar ett evenemang
  • har ett ärende som involverar flera kommunala verksamheter.

Kontakta vår samordnare. Efter det inledande samtalet kallar din samordnare till ett möte med dig och de personer som berörs av ditt ärende. Du får då ha en dialog med alla inblandade vid ett enda tillfälle och får svar på dina frågor på plats. Behöver du sen mer information kan du direkt boka tider för ytterligare samtal med rätt personer.

En servicedeklaration beskriver vad du kan förvänta dig av kommunens service och tjänster. Den beskriver innehållet och servicenivån på den aktuella verksamheten eller tjänsten.

Vad kan du förvänta dig av oss?
Vi erbjuder dig ett möte inom två veckor från det att du kontaktat någon av kontaktpersonerna.

Du får träffa alla nödvändiga kontakter för ditt ärende vid ett och samma tillfälle.

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Du kontaktar oss i god tid för att få råd och upplysningar.
  • Du kommer förberedd till mötet.
  • Du meddelar din kontaktperson om du får förhinder.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till samordnareNäringslivskontoret

Karin Eriksson


Här hittar du kontaktuppgifter till kontaktpersoner för olika frågorNäringslivskontoret - etablering/mark

Niclas Larsson

Näringslivskontoret

Kerstin Lingqvist

Brandskydd

Johan Bodins


Emil Svensson

Bygglov

Per-Olof Olsson

Livsmedelsverksamhet

Elisabeth Åkärbjär

Mark och vägfrågor

Daniel Nylén

Miljöfarlig verksamhet

Annica Edström

Kulturmiljöer/Föreningsservice

Desirée Gustafsson

Planfrågor

Daniel Falk

Serveringstillstånd

Madelen Andersson

Vatten, avlopp och avfall

Mattias Mjöberg


Jonas Brus


Senast uppdaterad: 25 augusti 2021