Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Torghandel

I Mora finns både tillfälliga och fasta torghandelsplatser. Det finns regler för var, hur och när torghandeln får bedrivas i Mora kommun. Allt för att den som vill bedriva torghandel ska veta vilka förutsättningar som gäller och för att det ska fungera på bästa sätt.

Bild

Fasta torghandelsplatser

På Bälter Svens Torg samt Rosens torg finns det fasta platser för torghandel. På dessa torg får torghandel bedrivas utan polisstillstånd så länge brukaren följer Mora kommuns lokala torghandelsföreskrifter. Vill du bedriva torghandel på dessa platser krävs ett avtal med Mora kommun för att hyra en plats. Platserna är markerade på kartan nedan.

Torghandel får äga rum samtliga veckodagar. Försäljning får börja tidigast klockan 9.00 och ska vara avslutad senast klockan 21.00, ifall Mora kommun inte medgivit undantag eller beslutat annat.

Torghandelsplatser Rosens Torg

Torghandelsplatser på Rosens Torg

Torghandelsplatser Bälter Svens Torg

Torghandelsplatser Bälter Svens Torg

Tillfälliga torghandelsplatser

På övriga offentliga platser inom detaljplanelagt område behöver du ett polistillstånd för att bedriva torghandel enligt riktlinjer för tillfällig upplåtelse på offentlig plats.

Avgift och bokning

En fast torghandelsplats kostar 300kr första dygnet, sedan 150 kr per dygn. En tillfällig torghandelsplats kostar detsamma men där tillkommer avgift för polistillstånd.

Bokning av plats för torghandel kan bokas hos tekniska förvaltningen på Mora kommun, telefon växel 0250-260 00.

Senast uppdaterad: 30 juni 2020