Tillstånd, regler och tillsyn

Som näringsidkare eller arrangör behöver du ibland ansöka om vissa tillstånd för att bedriva en viss typ av verksamhet. Det kan gälla exempelvis bygglov, alkoholserveringstillstånd eller hälsoskydd.