Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Tillstånd, regler och tillsyn

Som näringsidkare eller arrangör behöver du ibland ansöka om vissa tillstånd för att bedriva en viss typ av verksamhet. Det kan gälla exempelvis bygglov, alkoholserveringstillstånd eller hälsoskydd.