Användandet av offentlig plats

Den offentliga platsen tillhör alla. En offentlig plats kan vara gator, vägar, torg och parker. Det finns riktlinjer som ska ge stöd till den som vill använda den offentliga platsen för sin verksamhet. Riktlinjerna är till exempel vägledande för hur uteserveringar, möbler och dylikt ska vara utformade i Mora kommun.

Bild

Krav på polistillstånd

Marken på offentlig plats ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. För att få använda den offentliga platsen för annat än vad den är avsedd för måste du ha tillstånd från polisen.

Ansökan ska göras skriftlig och skickas eller lämnas till polisen. När ansökan lämnas in tar polisen ut en ansökningsavgift. Kommunen fungerar som remissinstans åt polisen. Innan ansökan lämnas till polisen är det lämpligt att kontakta teknik- och serviceförvaltningen på Mora kommun, telefon växel 0250-260 00, för att kontrollera om val av plats och utformning är lämpligt. Mora kommun tar ut ersättning för markupplåtelse.

Polisen kan ge tillstånd för

 • användandet av offentlig plats
 • allmän sammankomst
 • offentlig tillställning

Exempel på aktivitet på offentlig plats som kräver eller kan kräva polistillstånd

 • uteservering
 • gatupratare
 • varuexponering eller dylikt
 • affischering och skyltning
 • tillfällig reklam såsom banners, beachflaggor, banderoller, megapelare
 • evenemang och aktiviteter
 • tillfällig försäljning
 • ambulerande försäljning
 • tillfälliga kampanjer för politiska och ideella föreningar
 • valstugor
 • byggnadsetablering

Läs mer om att söka tillstånd på polisens hemsida Länk till annan webbplats.

Övriga verksamhetstillstånd

Det kan även krävas fler tillstånd för en verksamhet på offentlig plats. Exempel på det är eventuella bygglov, lov för alkoholservering, livsmedelshantering, hantering av brandfarlig vara med mera.

Läs mer om olika tillstånd här

Senast uppdaterad: 26 maj 2023