Returen

Kärlvändare tömmer tunna med returpapp.

På Returen består arbetet av att gå runt på Mora lasarettets avdelningar och samla in wellpapp, pappersförpackningar, tunnor med kontorspapper och sekretess.

Här pressas wellpapp och pappersförpackningar till balar i en stor papperspress och tunnor med kontorspapper och sekretess töms med hjälp av en kärlvändare.

Arbetet är fysiskt och strukturerat efter tydliga tömningsscheman.

Senast uppdaterad: 25 april 2024