Arbete och Utveckling

Arbete och Utveckling är en verksamhet som jobbar med att hjälpa människor till arbete och sysselsättning, utifrån beslut enligt Socialtjänstlagen eller LSS (Lagen om Särskilt Stöd).

Vad gör Arbete och Utveckling?

Vi arbetar med deltagaren i fokus, utifrån hans eller hennes potential och möjligheter. Vi erbjuder deltagaren möjligheten att prova på olika arbeten och sysslor som i förlängningen kan leda till arbete och egen försörjning.

Genom ett nyskapande arbete utvecklar vi verksamheten med utgångspunkt från våra deltagares och uppdragsgivares behov. Vi arbetar för att vår organisation ska uppfattas som positiv, såväl av den utomstående betraktaren som av oss själva.

Arbete och Utveckling samarbetar med Arbetsförmedlingen, Integrationsenheten och skolan som gör det möjligt för olika personer att arbetsträna hos oss.

För att få hjälp av Arbete och Utveckling ska du ha fått ett beslut från Socialtjänsten, Integration, Arbetsförmedlingen eller skolan. Därefter får du träffa en av våra coacher på Utvecklingscenter.

Att träffa en personlig coach på Arbete och Utveckling kan också blir aktuellt efter en egenanmälan till Mottagningsteamet - En dörr in Öppnas i nytt fönster.. Det framkommer i så fall efter ett kartläggningsmöte med två av teamets samarbetsparter.

Efter beslut bokar vi in ett möte mellan deltagaren och en coach på Utvecklingscenter Öppnas i nytt fönster. som gemensamt tar fram en plan. Planen beskriver målsättning, delmål och eventuellt behov av stöd. Coachen kommer tillsammans med deltagaren fram till vilken typ av arbetsträning, praktik eller sysselsättning som kan vara tänkbar.

Några av coacherna på Utvecklingscenter jobbar också med KAA, Kommunala aktivitetsansvaret Öppnas i nytt fönster., som innebär att vi kontaktar alla ungdomar i Mora mellan 16 och 20 år som inte gått ut gymnasiet eller saknar fullständiga betyg, för att erbjuda frivillig coachning, aktivitet och framtidsplanering.

Arbete och Utveckling har ett antal egna verksamheter där deltagaren har möjlighet att arbetsträna. På dessa verksamheter finns anställda handledare, som har till uppgift att vara ett stöd för deltagaren under deras arbetsträning, praktik eller sysselsättning.

Följande verksamheter finns på Arbete och Utveckling:

Senast uppdaterad: 13 april 2022