Arbete och Utveckling

Arbete och Utveckling är en verksamhet som jobbar med att hjälpa deltagare till arbete och sysselsättning, utifrån beslut enligt Socialtjänstlagen eller LSS (Lagen om Särskilt Stöd).

Vad gör Arbete och Utveckling?

Vi arbetar med dig som deltagare i fokus, utifrån din potential och dina möjligheter. Vi erbjuder dig möjligheten att prova på olika sysslor och ger stöd för att komma i rätt försörjning.

Genom vårt arbete utvecklar vi verksamheten med utgångspunkt från dina och uppdragsgivares behov. Vi arbetar för att vår organisation ska uppfattas som positiv, såväl av den utomstående betraktaren som av oss själva.

Arbete och Utveckling samarbetar med Socialförvaltningen, Norra Dalarnas Myndighetsservice och gymnasieskolan som gör det möjligt för dig att få praktik eller sysselsättning hos oss.

För att få hjälp av Arbete och Utveckling ska du ha fått ett beslut från Socialtjänsten, Norra Dalarnas Myndighetsservice eller skolan. Därefter får du träffa en av våra arbetsmarknadskonsulenter på Utvecklingscenter.

Att träffa en personlig arbetsmarknadskonsulent på Arbete och Utveckling kan också bli aktuellt om ditt ärende tagits upp i Mottagningsteamet – En dörr in. Länk till annan webbplats. Det framkommer i så fall efter möte mellan teamets samarbetsparter.

Efter beslut bokar vi in ett möte mellan dig och en arbetsmarknadskonsulent på Utvecklingscenter. Länk till annan webbplats. som gemensamt tar fram en plan. Planen beskriver målsättning, delmål och eventuellt behov av stöd. Arbetsmarknadskonsulenten kommer tillsammans med dig fram till vilken typ av praktik eller sysselsättning som kan vara tänkbar.

Arbetsmarknadskonsulenterna på Utvecklingscenter jobbar också med KAA, Kommunala aktivitetsansvaret. Länk till annan webbplats., som innebär att vi kontaktar alla ungdomar i Mora mellan 16 och 20 år som inte gått ut gymnasiet eller saknar fullständiga betyg, för att erbjuda frivillig coachning, aktivitet och framtidsplanering.

Arbete och Utveckling har ett antal egna verksamheter där deltagaren har möjlighet att delta. På dessa verksamheter finns anställda handledare, som har till uppgift att vara ett stöd för deltagaren under deras praktik eller sysselsättning.

Följande verksamheter finns på Arbete och Utveckling:

Senast uppdaterad: 12 december 2022