KAA - Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för kommunens folkbokförda ungdomar, som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Illustation på händer i olika färger

Arbete och Utveckling Öppnas i nytt fönster. hjälper vi ungdomar att komma ut i arbete eller studier. Vi har som uppgift att jobba med ungdomar 16-20 år, som varken arbetar eller studerar.

Enskild coachning, gruppaktiviteter och praktik är några av de aktiviteter som kan var början på nästa steg. Vi jobbar med uppsökande verksamhet men ungdomar och deras anhöriga är också välkomna att själva ta kontakt med vår administratör för att få hjälp. 

Senast uppdaterad: 26 januari 2024