Utvecklingscenter

Utvecklingscenter är en del av Arbete och Utveckling. Här arbetar våra arbetsmarknadskonsulenter med att hjälpa deltagare till arbete och sysselsättning.

Foto på utvecklingscenter

På Engelbrekts väg 7, Hus T (vid Mora utbildningscenter och gymnasieskola) finns Utvecklingscenter, som är en del av Arbete och Utveckling Länk till annan webbplats.. Här finns arbetsmarknadskonsulenterna och tar emot alla deltagare.

Vi arbetar med dig som deltagare i fokus, utifrån din förmåga och dina möjligheter. Vår vision är att hitta de förmågor som finns hos dig och att hjälpa dig till arbete och sysselsättning.

Genom ett positivt och nyskapande arbetessätt utvecklar vi verksamheten med utgångspunkt från dig och uppdragsgivares behov.

För att få hjälp av en arbetsmarknadskonsulent på Utvecklingscenter ska du ha ett beslut från Socialförvaltningen, Norra Dalarnas Myndighetsservice eller skolan. Om ditt ärende har tagits upp i Mottagningsteamet - En dörr in kan du eventuellt få ett beslut därifrån. Du blir då meddelad efter mötet mellan teamets samverkansparter.

Arbetsmarknadskonsulenterna jobbar också med KAA, Kommunala aktivitetsansvaret. Länk till annan webbplats. Där kontaktar vi alla ungdomar i Mora mellan 16 och 20 år som inte gått ut gymnasiet eller saknar fullständiga betyg, för att erbjuda frivillig coachning, aktivitet och framtidsplanering.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024