Utvecklingscenter

Utvecklingscenter är en del av Arbete och Utveckling. Här arbetar våra coacher med att hjälpa människor till arbete och sysselsättning.

Foto på utvecklingscenter

På Engelbrekts väg 7, Hus T (vid Mora utbildningscenter och gymnasieskola) finns Utvecklingscenter, som är en del av Arbete och Utveckling. Här sitter vi coacher som tar emot alla deltagare.

Vår vision är att hitta de förmågor som vi vet finns hos de människor vi arbetar med.

Vår roll som coach är att hjälpa människor till arbete och sysselsättning. Vi arbetar med deltagaren i fokus, utifrån hans eller hennes potential och möjligheter. Därefter kan vi erbjuda möjligheten att prova på olika arbeten och sysslor som i förlängningen kan leda till arbete.

Genom ett nyskapande arbete utvecklar vi verksamheten med utgångspunkt från våra deltagares och uppdragsgivares behov. Vår organisation ska uppfattas som positiv, såväl av den utomstående betraktaren som av oss själva.

För att få tillgång till coach på Utvecklingscenter ska deltagaren ha fått beslut från Socialtjänsten, Integration, Arbetsförmedlingen eller skolan. Därefter får deltagaren träffa en av oss coacher.

Att träffa en personlig coach på Arbete och Utveckling kan också blir aktuellt efter en egenanmälan till Mottagningsteamet - En dörr in. Det framkommer i så fall efter ett kartläggningsmöte med två av teamets samarbetsparter.

Några av coacherna på Utvecklingscenter jobbar också med KAA, Kommunala aktivitetsansvaret, som innebär att vi kontaktar alla ungdomar i Mora mellan 16 och 20 år som inte gått ut gymnasiet eller saknar fullständiga betyg, för att erbjuda frivillig coachning, aktivitet och framtidsplanering.

Senast uppdaterad: 13 april 2022