Utvecklingscenter

Utvecklingscenter är en del av Arbete och Utveckling. Här arbetar våra arbetsmarknadskonsulenter med att hjälpa människor till arbete och sysselsättning.

Foto på utvecklingscenter

På Engelbrekts väg 7, Hus T (vid Mora utbildningscenter och gymnasieskola) finns Utvecklingscenter, som är en del av Arbete och Utveckling Länk till annan webbplats.. Här sitter vi arbetsmarknadskonsulenter som tar emot alla deltagare.

Vår vision är att hitta de förmågor som vi vet finns hos de människor vi arbetar med. Vår roll som arbetsmarknadskonsulent är att hjälpa människor till arbete och sysselsättning.

Genom ett nyskapande arbete utvecklar vi verksamheten med utgångspunkt från våra deltagares och uppdragsgivares behov. Vår organisation ska uppfattas som positiv, såväl av den utomstående betraktaren som av oss själva.

För att få tillgång till en arbetsmarknadskonsulent på Utvecklingscenter ska deltagaren ha fått beslut från Socialförvaltningen, Norra Dalarnas Myndighetsservice eller skolan. Därefter får deltagaren träffa en av oss arbetsmarknadskonsulenter.

Att träffa en personlig arbetsmarknadskonsulent på Arbete och Utveckling kan också bli aktuellt om ärendet tagits upp i Mottagningsteamet - En dörr in Länk till annan webbplats.. Det framkommer i så fall efter möte mellan teamets samarbetsparter.

Arbetsmarknadskonsulenterna jobbar också med KAA, Kommunala aktivitetsansvaret Länk till annan webbplats., som innebär att vi kontaktar alla ungdomar i Mora mellan 16 och 20 år som inte gått ut gymnasiet eller saknar fullständiga betyg, för att erbjuda frivillig coachning, aktivitet och framtidsplanering.

Senast uppdaterad: 8 december 2022