Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Avgifter och taxor för stöd och omsorg

Kommunen tillämpar maxtaxa. I korthet innebär det att du ska ha pengar kvar för att täcka dagliga levnadskostnader innan den kommunala avgiften kan tas ut.

Den del av din inkomst som kommunen får ta i anspråk kallas avgiftsutrymme, dock finns en maxtaxa som begränsar vad kommunen får ta betalt av dig.

För år 2021 är maxtaxan 2 139 kronor per månad. Maxtaxan omfattar avgifter för hemtjänst, korttidsvård, hemsjukvård och trygghetslarm. I maxtaxan ingår inte avgift för matabonnemang.


Vårdnivåer och avgifter

Vårdnivå

Antal timmar per månad

Maximal avgift per månad

1

Mindre än 1 timme

400 kr

2

1-2 timmar

800 kr

3

2-3 timmar

1 200 kr

4

3-4 timmar

1 600 kr

5

Mer än 4 timmar

2 139 kr

Trygghetslarm: 310 kr per månad (ingår i maxtaxan)
Installation av trygghetslarm: 600 kr (engångsavgift)

Dagverksamhet: 90 kr per dag

Omvårdnadsavgift: 100 kr per dag (ingår i maxtaxan)
Kostavgift: 130 kr per dag

Omvårdnadsavgift i särskilt boende: 2 139 kr per månad (ingår i maxtaxan)

Matabonnemang: 3 950 kr per månad
Kost vid sondmatning: 3 300 kr per månad
Omkostnadsavgift: 225 kr per månad
Hjälpmedelsavgift: 50 kr per månad

Hyra tillkommer.

Lunchabonnemang: 2 250 kr per månad

Hyra tillkommer.

Gruppbostad: Kostnad för hyra grundar sig på storleken på lägenhet.

Korttidsboende: Vid vistelse på korttidshem betalas egenavgift för kost, 90 kr per dygn.

Förskrivna hjälpmedel: 150:-/hjälpmedel

Resor i kommunbil: 2:-/kilometer

Omsorgsresor: Individuell kostnad beronde på vart du bor och hur långt du ska åka.

Barn- och ungdom ej fyllda 20 år: Avgiftsfri vård.

Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast: 150 kr

Hjälpmedelsavgift uttages per komplett hjälpmedel inkl. tillbehör vid första utlämnandet: 150 kr

För dig som är inskriven i Hemsjukvården och har hemtjänst, ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan enligt gällande regler.

Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

För dig som inte har hemtjänst, men är inskriven i hemsjukvården, är maxavgiften 450 kr per månad.

Vid sent avbokat eller om du inte är hemma vid besöket enligt avtalad tid tas det ut en avgift på 350 kr.

Med autogiro kan du betala dina räkningar från Mora kommun enkelt och i tid. Pengarna dras automatiskt från ditt konto för överföring till Mora kommun på förfallodagen.

Mora kommun skickar alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du skall betala och när. På räkningen framgår att den kommer att betalas via autogiro. Om uppgifterna stämmer behöver du bara se till att det finns pengar på ditt konto dagen före förfallodagen.

Har du frågor som gäller innehållet i fakturan, det vill säga den tjänst du ska betala för, finns namnet och telefonnumret där du kan få upplysningar angivet längst ner på fakturan.

Om du vill avbryta betalningarna via autogiro eller ändra de uppgifter som du lämnat ringer du till avgiftshandläggaren i Mora kommun.

Blanketten skickas till:

Mora Kommun, Socialförvaltningen
Avgiftshandläggare
Prostgatan 7
792 80 MORA

Kom ihåg att underteckna anmälan!

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan du ansöker.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt behöver du inte göra någon beräkning för då kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Du ansöker enklast genom Pensionsmyndighetens webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 30 september 2021