Avgifter och taxor för stöd och omsorg

Kommunen tillämpar maxtaxa. I korthet innebär det att du ska ha pengar kvar för att täcka dagliga levnadskostnader innan den kommunala avgiften kan tas ut.

Den del av din inkomst som kommunen får ta i anspråk kallas avgiftsutrymme, dock finns en maxtaxa som begränsar vad kommunen får ta betalt av dig.

För år 2019 är maxtaxan 2089 kronor per månad. Maxtaxan omfattar avgifter för hemtjänst och korttidsvård. I maxtaxan ingår inte avgift för matportioner/matabonnemang.


Vårdnivåer och avgifter

Vårdnivå

Antal timmar per månad

Maximal avgift per månad

1

Upp till 1

400 kr

2

Upp till 2

800 kr

3

Upp till 3

1 200 kr

4

Upp till 4

1 600 kr

5

Över 4

2 089 kr

Trygghetslarm: 300 kr per månad
Installation av trygghetslarm: 550 kr (engångsavgift)

Matdistribution: 70 kr per portion

Dagverksamhet: 90 kr per dag

Omvårdsnadsavgift: 100 kr per dag
Kost: 130 kr per dag

Omvårdnadsavgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Omvårdadsavgift i särskilt boende: 2089 kr per månad

Matabonnemang särskilt boende: 3 950 kr per månad
Omsorgsavgift: 220 kr per månad
Kostnad hjälpmedel: 50 kr per månad

Hyra tillkommer.

Lunchabonnemang: 1 537 kr per månad.
Middagsabbonemang: 1418 kr per månad

Hyra tillkommer.

Gruppbostad: Kostnad för hyra grundar sig på storleken på lägenhet.
Korttidsboende: Vid vistelse på korttidshem betalas egenavgift för kost, 90 kr per dygn.

  • Barn- och ungdom ej fyllda 20 år: Avgiftsfri vård
  • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast: 150 kr
  • Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inkl. tillbehör vid första utlämnandet: 150 kr

Vid sent avbokat eller om du inte är hemma vid besöket enligt avtalad tid tas det ut en avgift på 350 kr.

För dig som är inskriven i Hemsjukvården och har hemtjänst, ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan enligt gällande regler.

Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

För dig som inte har hemtjänst, men är inskriven i hemsjukvården, är maxavgiften 450 kr per månad.

Med autogiro kan du betala dina räkningar från Mora kommun enkelt och i tid. Pengarna dras automatiskt från ditt konto för överföring till Mora kommun på förfallodagen.

Mora kommun skickar alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du skall betala och när. På räkningen framgår att den kommer att betalas via autogiro. Om uppgifterna stämmer behöver du bara se till att det finns pengar på ditt konto dagen före förfallodagen.

Har du frågor som gäller innehållet i fakturan, det vill säga den tjänst du ska betala för, finns namnet och telefonnumret där du kan få upplysningar angivet längst ner på fakturan.

Om du vill avbryta betalningarna via autogiro eller ändra de uppgifter som du lämnat ringer du till avgiftshandläggaren i Mora kommun.

Blanketten skickas till:

Mora Kommun, Socialförvaltningen
Avgifthandläggare
Prostgatan 7
792 80 MORA

Kom ihåg att underteckna anmälan!

Senast uppdaterad: 30 september 2019