Särskilt boende

Särskilt boende är det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för äldre med stort behov av omsorg.


Det finns två inriktningar av särskilt boende för äldre:

 1. Vård och omsorgsboende för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov.
 2. Vård och omsorgsboende för personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd.

Våra särskilda boenden består av lägenheter som du hyr. Utöver hyran betalar du en avgift för hjälp och omsorg samt för mat. De boende har kontrakt på sina bostäder och kan därmed beviljas bostadstillägg för pensionärer (BTP). Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade. 

På våra särskilda boenden har vi omvårdnadspersonal dygnet runt samt sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som är ansvariga för hälso- och sjukvården. Att få ett särskilt boende kräver ett biståndsbeslut från våra handläggare vid Norra Dalarnas Myndighetsservice.

 1. En handläggare kommer kontakta dig och/eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd.
 2. Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller anhöriga. Vi behöver ditt samtycke för att få hämta denna information.
 3. Handläggaren gör en bedömning av dina behov och din rätt till hjälp. Det är ditt individuella behov tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och kommunens riktlinjer som ligger till grund för beslutet. Utgångspunkten i socialtjänstlagen är att om man kan klara något själv så ska man göra det själv. Lagen slår också fast att hjälpen från kommunen ska tillförsäkra den hjälpbehövande en skälig levnadsnivå.
 4. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.
 • Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av handläggaren som fattat beslutet.
 • Om din ansökan beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas.


Här är våra särskilda boenden i Mora kommun

Björkudden ett särskilt boende Förstora bilden

Björkudden ligger vid Saxviken cirka 1 km från Mora centrum. Det består av tre boenden:

 • Duvan
 • Lärkan
 • Svalan.

På varje boende finns det tio lägenheter och i anslutning till fastigheten ligger "sinnenas trädgård".

Varje boende har tillgång till gemensamhetsutrymmen och en gemensam matsal. Huset ligger nära skog och grönområden.

Björkudden ett särskilt boende Förstora bilden

Talludden är beläget på Stenuddsvägen vid Saxviken cirka 1 km från Mora centrum.

Det består av två boenden:

 • Linden
 • Eden.

Huset ligger nära skog och grönområde och i anslutning till fastigheten ligger "sinnenas trädgård". Varje boende består av tio lägenheter med matsal och gemensamhetsutrymmen. Samtliga lägenheterna ligger på markplan i fastigheten.

Björkudden ett särskilt boende Förstora bilden

Stenudden ligger vid Saxviken cirka 1 km från Mora centrum.

Det består av tre boenden på markplan:

 • Sjösidan
 • Näckrosen
 • Stranden.

Samtliga boenden har gemensamhetsutrymmen med matsal. Huset ligger nära skog och grönområden och i anslutning till fastigheten finns också "sinnenas trädgård". Samtliga boenden på Stenudden har nio lägenheter.

Björkudden ett särskilt boende Förstora bilden

Emmagården ligger i centrala Mora i närheten av Saxviken. Det är cirka 1 km till centrum. Emmagården består av fyra boenden:

 • Gärdet
 • Vallkullan
 • Sländan
 • Spinnrocken

Dessa boenden är anpassade för personer med demenssjukdom. Boendena ligger på plan två och tre i fastigheten.

I anslutning till fastigheten ligger "sinnenas trädgård" och närheten till skog och grönområden ger möjlighet till utevistelse i en trevlig miljö.

Varje boende består av åtta lägenheter förutom Gärdet som har tio lägenheter. Tillgång till gemensamhetsutrymme, matsal och gemensam balkong finns på varje boende.

Björkudden ett särskilt boende Förstora bilden

Strömsgårdarna ligger i centrala Mora, beläget vid Saxviken. Det är cirka 1 km till Mora centrum. Strömsgårdarna består av tre boenden:

 • Flottaren
 • Stabbläggaren
 • Tummaren

Dessa boenden är anpassade för personer med demenssjukdom.

Varje boende består av åtta lägenheter och samtliga ligger i markplan. Tillgång till gemensamhetsutrymmen och gemensam uteplats finns på varje boende. Husen ligger intill grönområde och har utsikt över Siljan.

Björkudden ett särskilt boende Förstora bilden

Tomtebogården ligger på Monumentsvägen cirka 1,5 km från centrala Mora. Tomtebogården består av fyra boenden:

 • Renen
 • Släden
 • Misteln
 • Lyktan.

Varje boende består av tio lägenheter i olika storlekar fördelat på två plan. På varje boende finns gemensamhetsutrymme och matsal.

Renen är ett boende anpassat för personer med demenssjukdom.

Björkudden ett särskilt boende Förstora bilden

Ekbacken ligger i det nya området Måmyren cirka 3,5 km från centrala Mora. Boendet ligger naturskönt i västersluttning med närhet till vattnet, strax norr om Mora lasarett med närhet till kommunikation och ett köpcenter.

Boendet är anpassat för personer med demenssjukdom

Ekbacken är ett ljust och fräscht boende i markplan med 32 lägenheter, fördelat på fyra boendeenheter, där det finns möjlighet till parboende. Två av boendeenheterna (16 lägenheter) är inriktade mot demensvård. . Boendet har ett spa och gemensamhetsutrymmen för social samvaro.

Maten bereds vid avdelningsköken vilket bidrar till en känsla av hemlagat. Huset ligger nära skog och grönområden vilket ger förutsättningar för utevistelse i närområdet.

Ekbackens äldreboende drivs av privat utförare på uppdrag av Mora kommun.

Björkudden ett särskilt boende Förstora bilden

Gullogården ligger i Siknäs cirka 43 km från centrala Mora. Gullogården är ett äldreboende med åtta lägenheter i olika storlekar som alla är placerade i markplan. Huset ligger nära skog och grönområden intill Gävundasjön. I anslutning till lägenheterna finns matsal och gemensamhetsutrymmen.

Björkudden ett särskilt boende Förstora bilden

Juntgården är ett särskilt boende och ligger i Venjan cirka 55 km från centrala Mora. Juntgården har 14 lägenheter och tillgång finns till gemensamhetsutrymmen och en matsal.

Huset ligger nära skog och grönområde vilket ger förutsättningar för utevistelse i närområdet. Möjlighet till gemensamma aktiviteter i huset finns vid ett flertal tillfällen i veckan.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024