Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd så att du så långt som möjligt kan leva ett bra liv. Här hittar du information om vilket stöd som finns och vart du kan vända dig.