Stöd enligt SoL

Du som har en funktionsnedsättning men inte omfattas av en personkrets enligt LSS kan få hjälp genom Socialtjänstlagen (SoL).

Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats ska tillgodose dina behov av hjälp i det dagliga livet för att uppnå skälig levnadsnivå.

Utifrån SoL kan du ansöka om vissa insatser och sedan få ett beslut som är bedömt utifrån dina behov.

Du kan ansöka om följande insatser enligt SoL:

Senast uppdaterad: 26 mars 2019