Hjälpmedel

Om du har svårt att klara av vissa saker på egen hand finns det hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

En rullator som står parkerad utanför ett hus

De finns hjälpmedel som kan underlätta förflyttning, personlig vård, hushållsgöromål, träning och behandling, kognition och kommunikation liksom andra aktiviteter. Några exempel på hjälpmedel är:

  • rollator
  • rullstol
  • toalettstolsförhöjning
  • minneshjälpmedel 

Bedömning av behov

Kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för bedömning, utprovning och förskrivning samt uppföljning av hjälpmedel i hemmet.

Vad kostar hjälpmedel?

Vissa hjälpmedel måste du bekosta själv, de flesta är dock lånehjälpmedel och du betalar enbart en engångsavgift på 250 kronor. Eventuella hjälpmedelskostnader faktureras.

Lämna tillbaka hjälpmedel

  • Alla lånehjälpmedel som du inte behöver längre ska lämnas tillbaka.
  • Hjälpmedlet ska göras rent före inlämning.
  • Hjälpmedlet kan lämnas in till hjälpmedelscentralen vid Mora lasarett.
Senast uppdaterad: 31 augusti 2023