Hjälpmedel

Om du har svårt att klara av vissa saker på egen hand finns det hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Ett hjälpmedel är oftast en del i en rehabiliteringsprocess som syftar till att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

En rullator som står parkerad utanför ett hus

Om du bor i Mora kommun och upplever att du har behov av hjälpmedel vänder du dig till din vårdcentral, kommunen eller annan vårdenhet du redan har kontakt med. Våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för att göra bedömningar av hjälpmedelsbehov i hemmet. Utifrån bedömningen kan du sedan få låna eller köpa ett hjälpmedel.

Det finns hjälpmedel som kan underlätta förflyttning, personlig vård, hushållsgöromål, träning och behandling, tankemöster och kommunikation liksom andra aktiviteter. Några exempel på hjälpmedel är:

  • rullator
  • rullstol
  • toalettstolsförhöjning
  • minneshjälpmedel 

Vad kostar hjälpmedel?

Om du är 20 år eller äldre betalar du en engångsavgift enligt taxa för avgifter, de flesta är dock lånehjälpmedel. Vissa hjälpmedel måste du bekosta själv. I Dalarnas län finns ett speciellt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Mer information om avgifter får du av den som förskriver hjälpmedlet.

Lämna tillbaka hjälpmedel

Du, din god man eller förmyndare ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden. När hjälpmedel förskrivs till barn är vårdnadshavaren ansvarig.

  • Alla lånehjälpmedel som du inte behöver längre ska lämnas tillbaka.
  • Hjälpmedlet ska göras rent före inlämning.
  • Hjälpmedlet kan lämnas in till hjälpmedelscentralen vid Mora lasarett.
Senast uppdaterad: 19 januari 2024