Sjukvård och tandvård

I de flesta fall ansvarar Region Dalarna för hälso- och sjukvård i Sverige. Här kan du läsa mer om vem du ska vända dig till. Om läget är livshotande, ring 112.

Vårdcentral eller akutmottagning

Om du eller någon anhörig har problem med hälsa och sjukdom ska du i första hand kontakta din vårdcentral.

Hemsjukvård

Har du behov av hemsjukvård ska du vända dig till din vårdcentral. Ansvaret för hemsjukvården ligger hos kommunen, men vårdcentralen kontaktar kommunen om du har rätt till hemsjukvård.

Tandvård

Vid tandproblem kan du vända dig till Folktandvården, de välkomnar patienter i alla åldrar och oavsett om det handlar om hål i tänderna, tandställning eller protes. Det finns också flera privata tandläkare i Mora att välja mellan.

Familjecentral

Det finns en familjecentral i Mora med öppen förskola, föräldrautbildningar, barnmorskor, barnavårdscentral och psykologer.

Senast uppdaterad: 10 maj 2023