Mora familjecentral

På familjecentralen i Mora finner du Barnmorskemottagning, Barnhälsovården, Öppna Förskolan och Socialtjänstens familjeteam. Alla under ett tak för att ge din familj ett bättre och mer samlat stöd.

Familjecentralen

Familjecentralen är en plats i Mora för att ge dig och din familj det mesta som man som blivande föräldrar och barnfamiljer har behov av. Syftet med familjecentralen är att öka samverkan mellan olika verksamheter inom kommunen och Region Dalarna.

Idag består Familjecentralen av:

Vi vill kunna ge er en bättre helhetssyn så att vi tillsammans, i ett tidigt stadium kan upptäcka de behov av stöd ni kan behöva och även kunna arbeta mer förebyggande med din familjs hälsa.

Familjecentralen kan erbjuda er:

  • ett mer lättillgängligt stöd där personalen har ett gemensamt förhållningssätt och resurserna finns samlade
  • en social mötesplats
  • olika arbetsformer där ni som familj känner er delaktiga
  • ett stöd i ett jämställt föräldraskap
  • ett centrum för att hitta kunskap och information.

Välkommen till oss!

Senast uppdaterad: 28 april 2023