Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

Stöd till familj, barn och unga

Kommunen har ett ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Det omfattar alla barn i åldern 0-18 år och i vissa fall ungdomar upp till och med 20 år.