Familjerådgivning

Alla kan få svårigheter i sina nära relationer. Om det känns svårt att själv hitta lösningar kan ni vända er till familjerådgivningen.

Familjerådgivningens logotyp

Mora, Malung, Sälen, Orsa och Älvdalens kommuner har en gemensam familjerådgivning. Familjerådgivningen arbetar med par, enskilda och familjer. Vi arbetar med människor i alla åldrar, i olika skeden i livet, med olika sexuell läggning eller etniskt ursprung.

Om du vill ta kontakt med oss för information, samtal eller rådgivning, ring oss på vår telefontid till 0250-27 100.

En familjerådgivare svarar i telefonen och ställer några frågor för att få en första bild av vad du önskar få hjälp med, hur angeläget det är och vem eller vilka som ska komma på första samtalet.

Vill du lämna återbud eller andra korta meddelanden går det bra att göra det på vår telefonsvarare. Det går också att skicka e-postmeddelande till familjeradgivningen@mora.se (ej nyanmälningar).

Ordinarie telefontider hos familjerådgivarna

Dag

Tid

Familjerådgivare

Måndag

08.30 - 10.00

Karin Cervin

Tisdag

15.00 - 16.30

Göran Lindén

Onsdag

13.00 - 14.30

Susanne Wittkull

Torsdag

08:30 - 10.00

Johanna Östergren,
"Ett samtal" (se "Våra samtalsmöjligheter")

Fredag

08.30 - 10.00

Peter Östergren


Observera att tillfälliga ändringar i telefontiden kan förekomma. Information om tillfälligt avvikande telefontider kan du höra om i telefonsvararen.

1995 kom en ändring i Socialtjänstlagen som slår fast att varje kommun är skyldig att erbjuda familjerådgivning till den som begär det.

I norra Dalarna samarbetar Malung-Sälens, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner kring en gemensam familjerådgivning - Kommunernas familjerådgivning.

Familjerådgivningen administreras av Mora socialförvaltning och administrativ chef är avdelningschef för individ- och familjeomsorgen Pia Blomstedt.

Inom familjerådgivningens ram finns också Familjefrid som erbjuder hjälp när det förekommer våld i nära relation. Vi tar emot våldsutsatta och våldsutövare i pågående eller tidigare relation. Läs mer på www.familjefridmora.selänk till annan webbplats

Vid första samtalet planerar vi vilka frågor vi skall arbeta med tillsammans samt hur ofta och när vi skall träffas. Det kan bli ett eller flera samtal under kortare eller längre tid.

Samtalen varar mellan 1-2 timmar varje gång och det kan vara t.ex parsamtal, enskilda samtal, familjesamtal eller samtal med barn.

Samtalen leds av 1 eller 2 familjerådgivare.

Tystnadsplikt

På familjerådgivningen gäller absolut sekretess. Det betyder att vi har en förstärkt tystnadsplikt. Familjerådgivarna för inga journaler.

Den som så önskar behöver inte tala om vad han eller hon heter.

De enda tillfällen då vår tystnadsplikt bryts är om en familjerådgivare får veta att ett barn utsätts för fysisk eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. Familjerådgivaren är då skyldig att anmäla detta till socialtjänsten.

Språk

När det finns behov arbetar familjerådgivarna med tolk. Vi arbetar även på engelska.

Inga avgifter

Samtal på familjerådgivningen är kostnadsfria.

Öppettider

Familjerådgivningen kan erbjuda samtal måndag-fredag 8.00-17.00 och kvällsmottagning en dag i veckan.

Filialmottagning i Malung en dag varannan vecka.

Filialmottagning i Särna en dag varannan vecka.

Hitta till våra mottagningar.

Här är några exempel på scenarion när det går att söka hjälp hos familjerådgivningen:

 • ”vi kan inte prata med varandra”
 • ”min partner har hittat en annan”
 • ”vi bråkar om arbetsfördelning och ansvarsfördelning här hemma”
 • ”sex fungerar inte”
 • ”jag har inga känslor kvar för min partner”
 • ”vi lever i styvfamilj och har svårt att få det att fungera”
 • ”vi kanske skall skiljas”
 • ”det blir en massa gräl och konflikter och även våldsamheter ibland”
 • ”vi har tappat bort varandra”
 • ”det har blivit så tomt här hemma efter att barnen flyttat”
 • ”min partner är svartsjuk och litar inte på mig”
 • ”min partner missbrukar alkohol-droger-sex-spel mm”
 • ”samarbetet kring barnen fungerar inte efter skilsmässan”
 • ”jag står inte ut med att svärföräldrarna lägger sig i”

Johanna Östergren

Socialpedagog, grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Utbildning i miljöterapi och sexologi. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män. God HBTQ-komptens.

Har mångårig erfarenhet av kurativt arbete inom skola och ungdomsmottagning samt institutionsbehandling av barn och familjer. Kontaktperson för Älvdalens kommun.

Jan Gustafsson

Mentalvårdare, leg. psykoterapeut, gruppsykoanalytiker, utbildning i bl.a. EMDR på steg 1, utbildning i sexologi. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män.

Har mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med individer och grupper inom vuxenpsykiatri och erfarenhet av familjerådgivningsarbete. Kontaktperson för Mora och Orsa kommun.

Victoria Sparr

Socionom, grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Utbildad BOF terapeut (Barnorienterad familjeterapi). Utbildning i sexologi.
Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män. Går för nuvarande utbildning till legitimerad psykoterapeut.

Mångårig erfarenhet av arbete i socialtjänsten samt som kurator inom barn och ungdomspsykiatri.

Susanne Wittkull

Socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv inriktning, auktoriserad familjerådgivare, utbildning i bland annat systemisk familjeterapi, sexologi, samarbetssamtal, kris och traumahantering samt PREP-handledare. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män.

Har mångårig erfarenhet av familjerådgivningsarbete, kurativt arbete inom skola och somatisk vård samt arbete med flyktingar. Kontaktperson för Malung-Sälens kommun.

Peter Östergren

Socionom, grundläggande psykoterapiutbildning, steg-1, i kognitiv psykoterapi. Auktoriserad familjerådgivare. Utbildning i barnorienterad familjeterapi, miljöterapi och sexologi. Mindfulness instruktör. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män.

Har mångårig erfarenhet av Barn- och ungdomspsykiatri samt institutionsbehandling av barn, ungdomar och familjer. Har mångårig erfarenhet av familjerådgivningsarbete. Kontaktperson för Malung-Sälens kommun.

Karin Cervin

Socionom, auktoriserad familjerådgivare, såväl kommunal som kyrklig. Grundläggande psykoterapiutbildning, steg-1, i psykodynamisk psykoterapi. Parterapi utbildning motsvarande steg-2 med psykodynamisk inriktning. Par utbildning i EFT (Emotional focused therapy). Utbildning i samarbetssamtal, sexologi och i arbete med våld i nära relationer.

Mångårig erfarenhet av socialt arbete längst inom familjerådgivning och familjerätt.

Göran Lindén

Mentalvårdare. Grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi, steg-1 och kognitiv psykoterapi, steg-1. Utbildning inom idrottspsykologi och mental träning. Mindfullnessinstruktör.

Mångårig erfarenhet av arbete med vuxna främst enskilt, men även med par och grupper. Flerårigt arbete inom samtalsmottagning för barn och unga samt på behandlingshem. Kontaktperson för Älvdalens kommun.

Traditionell familjerådgivning

Vänder sig till er som önskar komma på flera samtal till samma familjerådgivare. Vi arbetar på ert uppdrag och har inga begränsningar i samtalens omfattning. Det vanligaste är att vi träffas 3-5 samtal. Vi avsätter 1,5 timme/gång för par och 1 timme för enskilda. Samtalen är kostnadsfria. Vanligtvis har vi väntetider för att få komma på dessa samtal.

Ett samtal

Vänder sig till er som vill komma på endast ett samtal. Kanske vill ni pröva om familjerådgivning kan vara något för er. Ni kanske vill starta en förändringsprocess och har förhoppning om att ett samtal kan räcka.

För det här alternativet tar du kontakt med oss på en särskild telefontid. Om det har förekommit eller förekommer våld i relationen är detta inte ett alternativ för dig/er. Detta samtal kan vi erbjuda med kortare väntetid. Kommer ni fram till att ett samtal inte räcker får ni kontakta oss på ordinarie telefontid och göra en nyanmälan till traditionell familjerådgivning.

Familjefrid

Vänder sig till dig som är utsatt eller utövar våld i nära relation. Oftast arbetar vi med enskilda kontakter även om ni fortfarande är ett par. Vi gör bedömningen om vi anser att det är lämpligt med eventuella parsamtal.

Besöksadress Mora

Kyrkogatan 5länk till annan webbplats, ingång från gården.


Filialmottagningar

Malung - ”Vita villan” Storgatan 47länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (torsdagar ojämna veckor)

Särna - Kyrkbacksgårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (onsdagar jämna veckor)

Om kärleksrelationer

 • Verktyg för varaktig kärlek. Markman, Stanley, Blumberg
 • 7 gyllene regler för en varaktig kärleksrelation. Gottman
 • Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relation. Josefsson, Linge
 • Kärlekens ACT. Stärk din relation med commitment therapy. Harris
 • Konsten att hålla ihop. En handbok i kärlek. von Sivers, Lindgren
 • Kärlekens fem språk. Chapman
 • Den mörka hemligheten. Josefsson, Linge
 • Håll om mig. Sue Johnson

Om sex och lust

 • Endast för kvinnor. Berman och Berman
 • Respekt: en sexbok för killar. Perez
 • Lätta sexboken. Perez
 • Kåt glad och tacksam. Attityder till sex och kärlek som förändrar ditt liv. Sanner

Om barn

 • Din kompetenta familj. Juul
 • Kärlekens roll. Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna. Gerhardt
 • Fem gånger mer kärlek: forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv: en bok till föräldrar med barn mellan 2 och 12. Forster
 • Explosiva barn, ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Greene
 • Problemskapande beteenden vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Hejlskov Elven
 • Anknytning i förskolan, vikten av trygghet och lärande. Malin Broberg m fl

Separation

 • Bonusföräldrar, möjligheter och fallgropar. Jesper Juul
 • Gummimammor, plastpappor och bonusbarn. De Paula, Klang
 • Bortom nöd och lust - hur man överlever en skilsmässa. Wennberg, Wennberg

För barn om separation

 • Röda och vita hjärtan. Wigelius

Våld

 • Meningen med våld. Isdal
 • Pappor med våldsproblematik. Lindén, Breife
 • A typology of domestic Violence, Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence. Michael P Johnson

Övrigt

 • Vi är våra relationer. om anknytning, trauma och dissociation. Wennberg
 • Mindfulness i vardagen. Schenström
 • Det goda skrattet - en bok om humor och hälsa. Näslund
Senast uppdaterad: 15 juli 2019