Familjerätt

Familjerätten är en del av kommunens socialtjänst. Vi ingår i Norra Dalarnas myndighetsservice som är en gemensam nämnd för social myndighetsutövning för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Hos familjerätten kan föräldrar få rådgivning vid separation och erbjudas möjligheten till samarbetssamtal och att teckna avtal kring vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten arbetar med att fastställa faderskap och föräldraskap samt medgivandeutredningar för adoption. På uppdrag av domstol genomför familjerätten utredningar gällande vårdnad, boende, umgänge samt adoptionsutredningar. Välkommen att höra av dig! Du kan vara anonym.